Autodesk Vault

Aktualne terminy szkoleń

Autodesk Vault jest podstawą rozwiązania dla zarządzania danych firmy Autodesk. Dostarczając jedną, bezpieczną składnicę dla danych projektowych, Autodesk Vault jest ściśle powiązany ze wszystkimi produktami firmy Autodesk do projektowania branżowego. Przechowując projekty w jednym miejscu, inżynierowie mogą w prosty sposób znaleźć odpowiednie dane projektowe, odwołać się do nich i ponownie z nich skorzystać. Jeśli korzystasz z oprogramowania Autodesk Inventor Suite, Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical lub AutoCAD Civil 3D, już jesteś właścicielem podstawowej wersji Autodesk Vault Basic.

Autodesk Vault jest elastyczną aplikacją do zarządzania danymi, zintegrowaną z oprogramowaniem Autodesk, która optymalizuje inwestowanie w dane projektowe. Autodesk Vault pomaga zespołom projektowym uporządkować projekty i ponownie je wykorzystać, gromadząc dane o produktach i ograniczając tworzenie projektów od samego początku. Użytkownicy mogą przechowywać i przeszukiwać dane CAD (np. pliki Autodesk Inventor, DWG i Autodesk DWF) oraz dane spoza systemu CAD (np. pliki Microsoft Word i Excel). Vault pomaga maksymalizować zyski pochodzące z nakładów inwestycyjnych i dostarczyć produkt na czas.