Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Aktualne terminy szkoleń

Autodesk Robot Structural Analysis Professional to wszechstronne i szybkie narzędzie do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych, które wykorzystując technologię BIM pozwala konstruktorom efektywniej niż dotychczas analizować różne typy obiektów inżynierskich.

Tworzenie modelu i analiza budynków o konstrukcji żelbetowej
Autodesk Robot Structural Analysis Professional pozwala na analizę konstrukcji inżynierskich różnego typu. Interfejs graficzny modułu ‘Projektowanie budynku’ umożliwia bardzo szybka analizę obiektów typu wielopiętrowe budynki żelbetowe. Idea tworzenia modelu oparta jest na płaskich rzutach poszczególnych kondygnacji i opcjach pozwalających w prosty sposób wstawiać kontury płyt i otworów, a także belki oraz podpierające stropy słupy i ściany.

Zaawansowane metody siatkowania i modelowania konstrukcji
Autodesk Robot Structural Analysis Professional jest przyjazną Użytkownikowi aplikacją obliczeniową, wyposażoną w intuicyjny interfejs graficzny, pozwalający na niezwykle łatwe tworzenie nawet najbardziej złożonych modeli konstrukcji inżynierskich. Zaawansowany mechanizm tworzenia siatek elementów skończonych umożliwia zarówno w pełni automatyczne prowadzenie procesu siatkowania obiektów powierzchniowych i bryłowych jak również ręczne sterowanie parametrami siatek. Procedury automatycznego dogęszczania, wykrywania otworów czy definicji emiterów dają możliwość szybkiego tworzenia takiego modelu obliczeniowego, w którym jakość siatki gwarantuje uzyskanie niezwykle dokładnych rezultatów analizy.

Szeroki zakres możliwości analitycznych
Autodesk Robot Structural Analysis Professional oferuje Użytkownikowi szeroki zakres możliwości obliczeniowych. Oprócz analizy statycznej, będącej podstawowym (i często jedynym) typem analizy w większości programów obliczeniowych dostępnych obecnie na rynku, Autodesk Robot Structural Analysis Professional jest wyposażony w szereg narzędzi analitycznych pozwalających zbadać bardziej złożone sposoby zachowania się konstrukcji. Analiza statyczna może zostać poszerzona o analizę efektów drugiego rzędu (duże przemieszczenia) z uwzględnieniem wpływu na zachowanie się konstrukcji takich nieliniowych elementów jak: cięgna, kable, nieliniowe podpory czy też nieliniowe przeguby. Autodesk Robot Structural Analysis Professional posiada również zdolność prowadzenia analizy dynamicznej badanych konstrukcji. Wyznaczanie częstości drgań własnych, analiza wymuszeń sejsmicznych czy też analiza czasowa, to tylko niektóre z zadań które Użytkownik może rozwiązać przy użyciu tego pakietu.

Zintegrowane moduły wymiarowania elementów stalowych i żelbetowych
Autodesk Robot Structural Analysis Professional zawiera moduły służące do wymiarowania konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz drewnianych. Przekazywanie danych o analizowanych elementach z przeliczonego modelu konstrukcji do modułów wymiarujących odbywa się automatycznie. Użytkownik ma dzięki temu możliwość prowadzenia kompleksowego procesu projektowania obiektu w całkowicie zintegrowanym środowisku zarówno na poziomie analizy statycznej czy dynamicznej jak i na poziomie normowej weryfikacji poszczególnych elementów konstrukcji.

Szeroki wybór norm projektowych
Autodesk Robot Structural Analysis Professional to nie tylko zintegrowane środowisko pozwalające na kompleksową analizę konstrukcji. Jest to przede wszystkim środowisko niezwykle uniwersalne. Wśród dostępnych w pakiecie konstrukcyjnych norm narodowych znajduje się ponad 60 norm stalowych i ponad 40 norm żelbetowych różnych krajów (z Europy obu Ameryk i Azji). Dodatkowo Użytkownik ma do dyspozycji ponad 60 baz danych z profilami konstrukcyjnymi oraz materiałami specyficznymi dla różnych krajów świata. Środowisko pakietu może być skonfigurowane tak, by wykorzystywane były jednostki imperialne lub metryczne. Możliwa jest też weryfikacja tego samego modelu w oparciu o różne zestawy norm. Dostępne są, konfigurowane niezależnie od siebie, różne wersje językowe graficznego interfejsu Użytkownika, a także interfejsu prezentującego rezultaty obliczeń. System pozwala na wprowadzanie danych i prezentację rezultatów w niezależnych od siebie językach. Wszystkie te narzędzia pozwalają na efektywne wykorzystanie systemu Autodesk Robot Structural Analysis Professional bez względu na to, w jakim kraju prowadzone są prace projektowe i gdzie obiekt ma być realizowany.

Efektywny system prezentacji rezultatów obliczeń
Autodesk Robot Structural Analysis Professional pozwala Użytkownikowi na czytelną prezentację rezultatów obliczeń. Rezultaty te mogą być wyświetlane dla pojedynczych elementów, grup obiektów lub całej konstrukcji w formie wykresów, map bądź tabel. W celu uzyskania żądanych efektów Użytkownik ma do dyspozycji szereg wygodnych filtrów pozwalających określić jakie rezultaty prezentowane będą w tabelach lub na wykresach. Każdy z przygotowanych przez Użytkownika widoków konstrukcji i każda ze skonfigurowanych przez niego tabel z rezultatami może zostać zapisana jako składnik dokumentacji obliczeniowej i edytowana w module „Kompozycja wydruku”. Moduł ten pozwala na przygotowanie ostatecznej wersji noty obliczeniowej oraz na jej eksport do formatów: Microsoft, Word czy HTML. Rezultaty zapisane do edycji w module „Kompozycja wydruku” są automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy konstrukcja jest modyfikowana i uruchamiane są obliczenia.

Rozszerzone możliwości z otwartym interfesem API
Autodesk Robot Structural Analysis Professional jest jednym z niewielu systemów, w którym efektywnie można wykorzystać technologię tworzenia własnych aplikacji w oparciu o stworzoną przez Microsoft technologię COM. Użytkownik posiadając jedynie podstawową wiedzę z zakresu programowania może pobrać z systemu dowolną zmienną lub też przekazać ją do systemu ze stworzonej przez siebie zewnętrznej aplikacji. Ta cecha systemu Autodesk Robot Structural Analysis Professional otwiera przed Użytkownikiem wiele unikalnych możliwości. Technologia COM pozwala sterować zarówno procesem przygotowywania danych, jak i obróbki rezultatów z poziomu popularnych programów typu Microsoft Excel czy też Microsoft Word. Dzięki tej technologii możliwe staje się szybkie tworzenie powtarzalnych parametryzowanych modeli konstrukcji oraz wykorzystanie rezultatów obliczeń do prowadzenia, wykraczających poza obecne możliwości systemu, własnych złożonych analiz wytrzymałościowych.

Bezpłatna wersja testowa programu