Medycyna

Cyfrowe Prototypowanie jest chętnie wykorzystywane w przemyśle medycznym dając projektantom potężne narzędzia pozwalające tworzyć zaawansowane modele biomedyczne, analizować możliwości i cechy fizyczne produktu ale przede wszystkim spełniać wysokie wymagania jakościowe.

Produkty Autodesk pozwalają na:

  • Łatwe badanie i analizę różnych koncepcji
  • Projektowanie lekkich i wytrzymałych implantów
  • Tworzenie części z tworzyw sztucznych (np. zastawka)
  • Przewidywanie cech wyrobu poprzez symulację działania i analizę wytrzymałości
  • Łatwą wymianę danych i informacji pomiędzy różnymi zespołami projektowymi

Produkty Autodesk pozwalają na projektowanie i drukowanie w 3D protez i elementów ortopedycznych zbudowanych z wykorzystaniem ultralekkiej konstrukcji i przetestowanej pod kątem założeń mechanicznych.

Przykłady zastosowania