Instalacje

Instalacje budowlane obejmują instalacje wszelkich rodzajów, które są niezbędne do funkcjonowania budynku lub budowli. Roboty instalacyjne mogą być przeprowadzane na terenie budowy, bądź w warsztatach ale najpierw trzeba je dobrze zaprojektować. W dziale tym będziemy mówić o projektowaniu instalacji budowlanych w tym m.in. wod-kan, CO, elektrycznych, wentylacyjnych.

 

Rurowe i wetylacyjne

Poniżej przedstawiamy Państwu programy wspomagające projektowanie instalacji budowlanych, co, wod.-kan., ppoż, wentylacji. CP-System jest aplikacją wspomagającą i znacznie przyspieszającą projektowanie w środowisku AutoCAD, AutoCAD LT lub IntelliCAD. Program może być stosowany przez konstruktorów oraz innych projektantów przy tworzeniu szczegółowych rysunków różnych detali. Program posiada największy zestaw elementów znormalizowanych, opracowanych na podstawie polskich norm. Zaletą nakładki jest pełna zgodność tworzonych rysunków z formatem dwg, co umożliwia ich wymianę pomiędzy projektantami, niezależnie od tego czy projektują oni przy użyciu nakładki czy też nie. Aplikacja zawiera wygodne polecenia automatyzujące projektowanie oraz obszerne biblioteki symboli i obiektów z różnych branż.

 

Elektryczne

CAD-Profi System jest aplikacją wspomagającą i znacznie przyspieszającą projektowanie w środowisku AutoCAD, AutoCAD LT lub IntelliCAD. Program może być stosowany przez konstruktorów oraz innych projektantów przy tworzeniu szczegółowych rysunków różnych detali. Program posiada największy zestaw elementów znormalizowanych, opracowanych na podstawie polskich norm. Zaletą nakładki jest pełna zgodność tworzonych rysunków z formatem dwg, co umożliwia ich wymianę pomiędzy projektantami niezależnie od tego, czy projektują oni przy użyciu nakładki czy też nie.

 

Produkty jakie oferujemy dla branży instalacyjnej