Autodesk Inventor

Aktualne terminy szkoleń

Autodesk Inventor udostępnia profesjonalne narzędzia do projektowania 3D elementów mechanicznych, tworzenia dokumentacji i symulacji produktów. Swoją wysoką pozycję zawdzięcza konsekwentnemu dostarczaniu narzędzi w postaci zintegrowanego rozwiązania, takiego, na które czekają projektanci.

Design accelerator ułatwia przejście z 2D do 3D dzięki interaktywnym narzędziom, które automatyzują tworzenie typowych elementów maszynowych w oparciu o dostarczone dane typu prędkość, moc, materiał. Tak wyposażony program pozwala na stopniowe i bezpieczne przejście z 2D do 3D, chroniące dotychczasowe inwestycje 2D i za- pewniające zgodność ze standardem DWG. Te właśnie cechy czynią Autodesk Inventor Series najlepiej sprzedającym się oprogramowaniem do projektowania 3D na rynku.

 

Ogromne możliwości i wydajność
Autodesk Inventor został zaprojektowany do projektowania ogromnych, skomplikowanych maszyn, składających się z dziesiątków tysięcy komponentów. Do tworzenia tak dużych projektów nie jest potrzebny bardzo drogi sprzęt komputerowy. Dzieję się tak dzięki wykorzystaniu architektury segmentowej bazy danych, która jest teraz znacznie szybsza i pozwala znacznie zwiększyć wielkość projektów.

Konstrukcje spawane
Wbudowane środowisko projektowania konstrukcji spawanych pozwala łatwo zamodelować spoiny w 3D, zasymulować proces przygotowania do spawania, proces spawania i obróbkę post produkcyjną. Dostępne są spoiny pachwinowe, punktowe oraz rowkowe są modelowane jako bryły 3D. Opisy spoin są tworzone automatycznie zgodnie z wybranym standardem i są skojarzone z widokami w dokumentacji 2D. Narzędzia do analizy spoin obliczają objętość, masę spoin oraz pozwalają wykryć kolizje między wszystkimi rodzajami spoin.

Zaawansowany opis kształtu
ShapeManager to rdzeń modelowania 3D, który został zaprojektowany i skonfigurowany pod kątem wymagań użytkowników 3D, którzy potrzebują wygodnych narzędzi do łączenia rozbudowanych modeli ze złożonymi powierzchniami.
Autodesk Inventor, dzięki wykorzystaniu ShapeManager udostępnia projektantom hybrydowe środowisko pracy pozwalające na łączenie brył i powierzchni w jeden projekt.

Wykorzystanie istniejących projektów
Natychmiastowy dostęp do często wykorzystywanych projektów lub ich fragmentów. Autodesk Inventor udostępnia bibliotekę ponad 650 000 komponentów, które reprezentują powszechnie używane elementy takie jak nakrętki, śruby, podkładki itp.

W skład biblioteki wchodzą narzędzia:

  • Content Center: Miejsce, które pozwala na zarządzanie, dostosowywanie i publikację elementów biblioteki dla pojedynczych klientów jak i grup roboczych.
  • iParts: Udostępnia biblioteki typoszeregów elementów sterowanych tabelami (na przykład koło samochodowe może być mocowane 4, 5, 6 lub 8 śrubami w zależności od typu samochodu)

 

Bezpłatna wersja testowa programu