Autodesk Inventor LT

Aktualne terminy szkoleń

Dzięki modelom 3D, które umożliwiają tworzenie wizualizacji, weryfikację i poprawianie koncepcji projektowych, można podejmować odpowiednie decyzje zanim poświęci się wiele czasu, pieniędzy i wysiłku na stworzenie prototypów fizycznych i oprzyrządowania oraz rozpoczęcie produkcji. Pomaga to zmniejszyć ilość koniecznych poprawek, a także szybciej i w sposób bardziej opłacalny wprowadzać na rynek produkty wyższej jakości.

Oprogramowanie Inventor LT wykorzystuje dokładnie ten sam format plików dla części, co pełna wersja Autodesk Inventor, dlatego użytkownicy wkraczający w świat modelowania 3D przy pomocy programu Inventor LT mają do dyspozycji proces cyfrowego prototypowania, który mogą wprowadzić we własnym tempie, kiedy ich projekty będą tego wymagać.

Program Autodesk Inventor LT sprzedawany jest również jako część pakietu AutoCAD Inventor LT Suite, zawierający oprogramowanie AutoCAD LT. Decydując się na korzystanie z programu Inventor LT użytkownicy uzyskują dostęp do wielu funkcji oprogramowania Autodesk Inventor, m.in.: trójwymiarowego modelowania części, translacji różnych plików CAD i automatycznego podglądu rysunków w formacie DWG. Interoperacyjność z oprogramowaniem AutoCAD LT pozwala nadal pracować przy użyciu autentycznych danych DWG.

Szkicowanie i modelowanie
Inventor LT pozwala oceniać koncepcje w formie uniwersalnych układów graficznych 2D, przed przystąpieniem do tworzenia szczegółowych modeli części. Narzędzia do szkicowania 2D zapewniają parametryczne możliwości modyfikowania rysunków, dlatego sprawdzając różne pomysły można je wyrażać w sposób czytelny, zachowując kontrolę nad stylem koloru i linii. Przekształcając szkice 2D w trójwymiarowe modele można korzystać z takich funkcji, jak wyciąganie, obracanie lub omiatanie. Można ponadto dodawać otwory, zaokrąglenia, skosy, wzory, a także wiele innych kształtów przy pomocy zawartych w programie narzędzi.

Automatyczne widoki i aktualizacje rysunku
Inventor LT radykalnie przyspiesza tworzenie rysunków, umożliwiając wyświetlanie konkretnych widoków: frontalnych, bocznych, ISO, szczegółowych a także przekrojów i widoków pomocniczych. Program sam rzutuje geometrię. Dostępnych jest wiele opcji pozwalających szybciej i w sposób bardziej elastyczny tworzyć zestawy rysunków, m.in. automatyczne pobieranie danych wymiarowych z modelu 3D i automatyczne rozmieszczenie wymiarów, a także rozbudowana paleta wymiarów, opisów i symboli 2D. Inventor LT pozwala pracować szybciej, ograniczyć ilość błędów i wyeliminować konieczność ręcznego aktualizowania zmian. Rysunki powiązane są z oryginalnymi elementami, dzięki czemu zmiana wprowadzona w modelu części jest automatycznie odzwierciedlana na rysunku.

Otwieranie i zapisywanie plików DWG
Oprogramowanie zapewnia łatwy dostęp do posiadanych danych 2D bez konieczności korzystania z aplikacji AutoCAD, AutoCAD Mechanical czy AutoCAD LT. Rysunki w formacie DWG można otwierać, przeglądać, mierzyć i drukować bezpośrednio w programie Inventor LT. Ponadto rysunki stworzone w programie Inventor LT można bezpośrednio zapisywać w formie plików DWG. Pliki DWG zachowują wizualną wierność, a także są połączone z oryginalnym modelem 3D, dzięki czemu można wyświetlać, drukować i mierzyć elementy projektowe w programach AutoCAD, AutoCAD Mechanical i AutoCAD LT.

Bezpłatna wersja testowa programu