Autodesk Maya

Aktualne terminy szkoleń

Oprogramowanie do animacji 3D Autodesk Maya oferuje kompleksowy zestaw funkcji do twórczej animacji komputerowej 3D, modelowania, symulacji, renderingu i tworzenia kompozycji na bardzo szerokiej platformie produkcyjnej. Maya pomaga przywrócić kreatywność w ręce artystów poprzez intuicyjne narzędzie Grease Pencil, którym można rozplanowywać i szkicować animacje, innowacyjne atrybuty efektów malowania powierzchniowego i objętościowego oraz rozbudowane narzędzia do modelowania i animacji.

Cechy programu Autodesk Maya

Wyświetlanie i cieniowanie w rzutni następnej generacji
Wykorzystaj moc oprogramowania Microsoft DirectX 11 do tworzenia i edycji elementów i obrazów wysokiej jakości w krótszym czasie stosując nowy Shader Maya DX11. Korzystając z wyświetlania w rzutni nowej generacji i technologii renderingu sprzętowego, Shader DX11 oferuje łatwe do kontrolowania i scentralizowane efekty shadera dostępne w czasie rzeczywistym: pozbawioną błędów tesselację, wektorowe mapy odkształceń, przepuszczalność, odbicia i cienie. Ponadto, wysoce wydajny Viewport 2.0 teraz obsługuje więcej natywnych dla oprogramowania Maya węzłów cieniowania.

Narzędzia montażu scen dla bardziej inteligentnych danych
Tworzenie dużych, złożonych światów jest teraz łatwiejsze. Nowe narzędzia montażu scen w Autodesk Maya dostarczają mechanizmów do umieszczania elementów produkcyjnych sceny jako elementów niejawnych, z których każdy całkowicie wspiera wielokrotne reprezentacje. Można łatwo przełączać się między reprezentacjami uzyskując przykładowo różne poziomy szczegółowości, co umożliwia wybranie najodpowiedniejszych kompromisów pomiędzy wiernością i wydajnością dla danego zadania. Edycja może być wykonana, animowana lub sprawdzana na każdym poziomie w hierarchii montażu sceny.

Grease Pencil
Teraz można szybko rozplanować i naszkicować animacje bezpośrednio w scenie 3D za pomocą jednego z najbardziej naturalnych dostępnych narzędzi - Grease Pencil. Można rysować bezpośrednio na rzutni, aby uchwycić pozy w klatkach kluczowych i obserwować zmiany pomiędzy nimi w postaci animowanego przeniku. Pociągnięcia ołówkiem są automatycznie zapisywane jako sekwencje obrazów, umożliwiając wykorzystanie ich jako odniesienia podczas tworzenia animacji 3D. Ponadto reżyserzy i inne zainteresowane strony mogą wykorzystać narzędzie Grease Pencil do zaznaczania fragmentów i dogrywania swoich uwag w postaci notatek.

Nowe atrybuty efektów malowania powierzchniowego (Paint Effects) i objętościowego
Teraz możesz kontrolować, jak pociągnięcia pędzla reagują z powierzchnią, objętością i ze sobą nawzajem dzięki narzędziom przyciągania do powierzchni (Surface Snap), przyciągania powierzchni (Surface Attract), kolizji z powierzchnią (Surface Colide), generowania kolizji (Make Colide) oraz atrybutom kolonizacji. Wspólnie, te atrybuty mogą być wykorzystane do tworzenia szerokiej gamy naturalnych efektów, które byłyby bardzo trudne i czasochłonne przy tworzeniu konwencjonalnymi metodami. Kilka przykładów możliwego zastosowania to sieć naczyń połączonych, iskry elektryczne, płynąca woda, rozrost pnączy, zwarty wzrost roślin oraz ślady stóp na trawie.

Nowe opcje i narzędzia modelowania
Ciesz się większą wydajnością i wyższą jakością dzięki nowym opcjom i narzędziom modelowania. Nowy algorytm redukcji siatki poligonalnej oferuje szybszą i efektywniejszą metodę redukcji zlożonosci siatki. Narzędzie Edit Edge Flow pozwala na zmianę krawędzi z uwzględnieniem krzywizny otaczającej siatki i na automatyczne uwzględnianie ciągłości krzywizny przy wstawianiu pętli krawędzi. Crease Set Editor pozwala na kontrolę i edycję punktów załamania wygładzonej siatki.

 

Bezpłatna wersja testowa programu