Autodesk Revit LT

 

Aktualne terminy szkoleń

Oprogramowanie Autodesk Revit LT jest intuicyjnym, ekonomicznym rozwiązaniem, przeznaczonym dla specjalistów budowlanych pracujących w małych firmach, którzy chcą przejść na system modelowania informacji o budynku (BIM).

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to proces tworzenia w oparciu o inteligentny model, ułatwiający opracowywanie projektów budowlanych i zarządzanie nimi w sposób szybszy, bardziej ekonomiczny i przy mniejszej ingerencji w środowisko naturalne.

Inteligentne elementy zapewniające większą precyzję
Oprogramowanie Autodesk Revit LT wykorzystuje rodziny jako podstawę do przedstawiania wszystkich elementów budowlanych, w tym mebli, gablot, drzwi, okien, ścian i wielu innych. Do rodzin można wprowadzać takie dane jak: wysokość i szerokość lub koszt oraz rodzaj materiału i przekształcać je w ten sposób w elementy parametryczne, zapewniając sobie dostęp do bardziej szczegółowych informacji.

Dokumentacja wyższej jakości
W procesie tworzenia dokumentacji oprogramowanie Autodesk Revit LT automatycznie zarządza zmianami wielokrotnie wprowadzanymi do modelu budowlanego, dzięki czemu obiekt przedstawiany jest w sposób spójny, a rysunki są lepiej skoordynowane i zawierają mniej błędów.

Automatycznie generowane zestawienia
Zautomatyzowany proces tworzenia zestawień elementów budowlanych pozwala sterować danymi i zwiększyć widoczność kosztów i ilości potrzebnych materiałów. Zmiany w widoku zestawienia są automatycznie odzwierciedlane we wszystkich pozostałych widokach modelu, takich jak: plany, przekroje i rzuty.

Weryfikacja ilości materiałów
Funkcja przedmiaru materiałów pozwala precyzyjnie obliczyć ilość potrzebnych materiałów, a tym samym ułatwia sporządzanie kosztorysów i usprawnia proces śledzenia ilości materiałów. Baza danych modelu w programie Autodesk Revit LT umożliwia zarządzanie przedmiarem materiałów w trakcie rozwoju projektu, dzięki czemu informacje o ilości potrzebnych materiałów są zawsze aktualne.

Obszerna biblioteka elementów
Oprogramowanie Autodesk Revit LT wyposażono w duży zbiór szczegółowych elementów dwuwymiarowych i rzeczywistych trójwymiarowych elementów budowlanych. Szczegółowe elementy 2D sklasyfi kowane zostały w oparciu o uznany standard branżowy CSI MasterFormat®, dzięki czemu łatwo wyszukać odpowiedni element. Ponieważ rzeczywiste elementy budowlane 3D, takie jak: ściany, okna i drzwi mają parametryczne właściwości, model projektu jest zawsze dokładny i skoordynowany.

Projekt i wizualizacje w 3D
Oparte o model środowisko programu Autodesk Revit LT umożliwia projektowanie w 3D. Na każdym etapie procesu projektowego można łatwo wygenerować trójwymiarowe widoki ortogonalne lub perspektywiczne z dowolnego kąta ustawienia modelu, umożliwiające wizualizację przestrzeni. Narzędzie do opracowywania wirtualnych spacerów pozwala tworzyć animacje w oparciu o widok z kamery poruszającej się po ścieżce i w ten sposób lepiej wizualizować projektowany obiekt.

Który produkt wybrać? (AutoCAD LT, Autodesk Revit LT, Autodesk Revit)

 

 AutoCAD LT

 Autodesk Revit LT

 Autodesk Revit

Czy chcesz poświęcać więcej czasu na projektowanie, a mniej na ręczną koordynację dokumentacji budowlanej?

 • Każdy widok projektu tworzy się oddzielnie
 • Zmiany dokonane w projekcie muszą być koordynowane ręcznie
 • Wszystkie informacje o projekcie przechowywane są w pojedynczej, skoordynowanej bazie danych
 • Zmiany dokonane w projekcie są automatycznie aktualizowane we wszystkich widokach
 • Wszystkie informacje o projekcie przechowywane są w pojedynczej, skoordynowanej bazie danych
 • Zmiany dokonane w projekcie są automatycznie aktualizowane we wszystkich widokach

Czy przy większości projektów musisz opracowywać ten sam plik projektowy jednocześnie z innymi członkami zespołu?

 • Członkowie zespołu niezależnie opracowują osobne pliki
 • Członkowie zespołu niezależnie opracowują projekty lub fragmenty projektów
 • Wielu użytkowników może jednocześnie opracowywać ten sam plik projektowy

Czy wykorzystanie trójwymiarowych modeli ułatwiłoby komunikowanie zamierzeń projektowych innym uczestnikom przedsięwzięcia?

 • Tylko funkcje kreślenia i detalowania w środowisku 2D
 • Trójwymiarowe widoki ortogonalne lub perspektywiczne z dowolnego kąta ustawienia modelu
 • Narzędzie do opracowywania animacji w formie wirtualnych spacerów
 • Trójwymiarowe widoki ortogonalne lub perspektywiczne z dowolnego kąta ustawienia modelu
 • Narzędzie do opracowywania animacji w formie wirtualnych spacerów

Czy chcesz mieć możliwość tworzenia wysokiej jakości renderingów, by lepiej wyrażać założenia projektów i prezentować swoją firmę na rynku?

 • Brak funkcji renderowania
 • Renderowanie w chmurze Autodesk 360 (usługa dostępna za pośrednictwem Subskrypcji Autodesk)
 • Wbudowane funkcje renderowania
 • Renderowanie w chmurze Autodesk 360 (usługa dostępna za pośrednictwem Subskrypcji Autodesk)

 

Bezpłatna wersja testowa programu