Autodesk Navisworks Menage

Program Autodesk Navisworks służy do przeglądania zintegrowanych modeli zapisanych w różnych formatach. Program ma możliwość otwierania plików zapisanych w konkurencyjnych programach, co umożliwia połączenia całej dokumentacji utworzonych w różnych programach w jeden projekt.

                                                                                                                                                                                                                                                Aktualne terminy szkoleń

Zapisanie takiej dokumentacji w jedną całość umożliwia koordynację, symulację oraz analizę projektu.   

Cechy programu Autodesk Navisworks Manage

  • Kooordynacja - w najnowszej wersji programu poprawiono koordynację modelu zaprojektowaną w technologii BIM oraz w programie AutoCAD, które otwierane zostają w programie Navisworks unikając kolizji.   Program pozwala na szybkie wychwycenie  potencjalnych zderzeń i zakłóceń przed rozpoczęciem budowy, minimalizując kosztownych opóźnień w wykonawstwie wynikających z błędów dokumentacji.  Wykryte kolizje zostaną wyświetlone, można je przeglądnąć jak i możemy wyeksportować listę do zewnętrznego pliku. Do wyświetlonych kolizji możemy dodać komentarz, który pozwoli graficznie przedstawić informacje dla projektanta.

 

  • Przeglądanie modelu  program daje możliwość przeglądanie plików 2D i 3D jak i plików zeskanowanych laserowo 3D. Importowanie z zewnętrznych danych wyświetlając w modelu.  W wyświetlaniu modelu możemy stawiać kamerę która pozwoli na otrzymaniu widoku który pozwoli na np. zwymiarowaniu szczegółu widoku, dodania opisu jak i zapisania widoku z odpowiednim komentarzem.

 

  • Symulacja i analiza modelu program Autodesk Navisworks ma możliwość realnej nawigacji. Włączając funkcje Realism można przeprowadzić wirtualny spacer po modelu.