Autodesk Alias

Aktualne terminy szkoleń

Linia produktów Autodesk Alias zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi dla projektowania koncepcyjnego
i realizacji projektu, co pozwala użytkownikom przenosić ich pomysły w postaci cyfrowej ze wstępnego szkicu do modelu koncepcyjnego 3D.

Rodzina produktów Autodesk® AliasS jest odpowiedzią na unikalne wymagania dotyczące kreatywności w całym procesie tworzenia projektów form przemysłowych, łączącą kreatywność z rzetelnym rzemiosłem. Oprogramowanie to posiada potężne narzędzia do definiowania powierzchni i optymalizuje proces projektowania dzięki najlepszym w branży narzędziom do szkicowania, modelowania i wizualizacji, które szybko przenoszą pomysły do rzeczywistości w jednym środowisku I krótszym czasie Forma produktu, bardziej niż jakikolwiek inny czynnik wpływa na decyzje o zakupie podejmowane przez potencjalnych klientów. Na dzisiejszym globalnym, konkurencyjnym rynku projektanci znajdują się pod ciągłym naciskiem wymuszającym tworzenie nowych, innowacyjnych projektów, które godzą w sobie formę i funkcjonalność.

Alias pozwala projektantom nadzorować ich projekty w dalszym ciągu procesu rozwoju dzięki wykorzystaniu narzędzi do efektywnego udoskonalania detali modelu w celu stworzenia danych o jakości produkcyjnej możliwych do dalszego przetwarzania. Projektanci przez cały czas zachowują nadzór nad swoimi projektami wprowadzając zmiany w trakcie procesu, co zwiększa elastyczność podejmowanych decyzji projektowych i zapobiega utracie lub zmianie koncepcji projektu w fazie inżynierskiej. AliasStudio wspiera także współpracę między projektantami i inżynierami pomagając w zagwarantowaniu tego by były spełnione zarówno wymagania estetyczne, jak
i funkcjonalne projektu.

Komunikacja jest kluczowym składnikiem projektu. Alias zapewnia kompletny zestaw narzędzi dla projektowania koncepcyjnego i komunikacji, zmniejszając czas potrzebny do stworzenia wysokiej jakości ilustracji na potrzeby jasnej, wydajnej i przekonywującej komunikacji wizualnej. AliasStudio pomaga projektantom jasno i efektywnie zaprezentować ich opowieść, by mogli skutecznie zaszczepić pomysł i zapobiec zapobiec zawieszeniu projektu na skutek przeciągającego się procesu przeglądania i omawiania projektu w formie tradycyjnej.

W skład rodziny produktów Alias wchodzi:

Autodesk Alias Design

Oprogramowanie Autodesk® Alias Design® pozwala projektantom szybko rozwijać
i prezentować koncepcje projektów przy użyciu szkiców, ilustracji, fotorealistycznych renderingów, animacji i trójwymiarowych zaawansowanych modeli cyfrowych NURBS.

 • Tworzenie i przekazywanie projektu
 • Szkice
 • Ilustracje
 • Modele koncepcyjne 3D
 • Modele produkcyjne
 • Szybkie tworzenie prototypów
 • Wizualizacja
 • Animacje

Autodesk Alias Surface

W programie Autodesk® Alias Surface można rozwijać modele koncepcyjne i przetwarzać zeskanowane dane na powierzchnie produkcyjne wysokiej jakości, w tym powierzchnie klasy A przeznaczone do projektowania i stylizowania w przemyśle samochodowym. Oprogramowanie to zawiera pełny zestaw dynamicznych narzędzi modelujących do tworzenia i rozwijania kształtu, przeróbek i kontroli kształtu, jak i potężną, interaktywną funkcjonalność służącą ocenie projektu, dzięki której można zweryfikować estetyczną i techniczną jakość powierzchni.

 • Zaawansowane tworzenie powierzchni i inżynieria odwrotna
 • Skanowanie danych
 • Powierzchnie klasy A
 • Inżynieria odwrotna
 • Wstępna recenzja
 • Szybkie tworzenie prototypów
 • Wizualizacja

Autodesk Automotive

Oprogramowanie Autodesk® Automotive to wiodąca w branży aplikacja do projektowania i stylizowania w przemyśle samochodowym, która została wybrana przez największe studia stylizacji przemysłu samochodowego z całego świata. Oprogramowanie posiada wszystkie funkcje Autodesk Studio i SurfaceStudio oraz zapewnia pakiet rozwiązań dla całości procesu określania kształtu, od szkiców koncepcyjnych aż do tworzenia powierzchni klasy A.

 • Projektowanie transportowe
 • Skanowanie danych
 • Powierzchnie klasy A
 • Inżynieria odwrotna
 • Wstępna recenzja
 • koncepcyjne modele koncepcyjne 3D
 • Szybkie tworzenie prototypów
 • Wizualizacja
 • Szkice
 • Ilustracje
 • Animacje