Wiadomości

Od dnia 24 kwietnia użytkownicy, którzy spróbują uzyskać dostęp do programu Inventor na więcej niż jednym urządzeniu jednocześnie, zostaną poproszeni o wstrzymanie sesji na jednym stanowisku lub zalogowanie się jako inny użytkownik. Włączenie powiadomień nie wymaga żadnych działań.

Ta aktualizacja rozszerza nasze istniejące alerty dotyczące zapobiegania jednoczesnemu korzystaniu i będzie miała zastosowanie do większości produktów komputerowych w wersji 2020 lub nowszej do końca 2024 roku.

Alerty te pomagają uniknąć przypadkowego nadmiernego użycia i pomagają ograniczyć dostęp do produktu do zamierzonych użytkowników, wspierając zgodność z Warunkami użytkowania Autodesk.

Alerty dotyczące zapobiegania jednoczesnemu korzystaniu są aktywne dla większości produktów desktopowych, gdy użytkownicy próbują uzyskać dostęp do produktu na więcej niż dwóch urządzeniach jednocześnie.