Wiadomości

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami jakie zostały zawarte w kolejnej wersji Inventora – Inventorze 2016.

Jedną z najciekawszych nowości w Inventorze 2016 jest technologia AnyCAD. Autodesk AnyCAD to unikalna technologia pozwalająca na współbieżną pracę grup projektowych korzystających z różnych systemów CAD.

Ponadto w Inventorze 2016 wprowadzono wiele usprawnień znanych narzędzi czy elementów interfejsu. Poniżej omówienie części z nich.