Wiadomości

 

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionym przez Autodesk wykorzystaniem Generative Design oraz Revit i Dynamo do planowania przestrzeni pracy z zachowaniem obowiązujących wytycznych związanych z COVID-19.

Na materiał składają się 2 bezpłatne kursy, pozwalające na odpowiednie zastosowanie dodatkowych możliwości programu. Bezpłatne kursy znajda Państwo pod podanymi niżej adresami:

 

Generative Design in Revit and Dynamo for Workspace Layout

https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/simplecontent/content/generative-design-revit-and-dynamo-for-workspace-layout.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkdFek9EWmxaamt5TlRnMiIsInQiOiI2b0dGRmJ1XC84TnhLUThvMWI2aFRIa204NzhLbUFaUm9YT2VkWUFRTVBWc3FZODJiUFo3VjA4N1JnV3YyckNHcGVXOWEydW1QRDdISkhERjltQjVPcVBLMWhGaDd6VEJES1hxdzVxWmNITHFuTDNDbTFUNERMNTE4dFc1RWVadlpUeXNwM3pnUVJLWkNicFlkRnpuZkRBPT0ifQ%3D%3D

Planning for Social Distancing

https://dynamobim.org/occupancy/?mkt_tok=eyJpIjoiWkdFek9EWmxaamt5TlRnMiIsInQiOiI2b0dGRmJ1XC84TnhLUThvMWI2aFRIa204NzhLbUFaUm9YT2VkWUFRTVBWc3FZODJiUFo3VjA4N1JnV3YyckNHcGVXOWEydW1QRDdISkhERjltQjVPcVBLMWhGaDd6VEJES1hxdzVxWmNITHFuTDNDbTFUNERMNTE4dFc1RWVadlpUeXNwM3pnUVJLWkNicFlkRnpuZkRBPT0ifQ%3D%3D