Wiadomości

Drogi Kliencie,

W związku z tym, że zdajemy sobie sprawę, iż wielu Twoich pracowników będzie w najbliższych tygodniach pracować zdalnie przesyłam kilka przydatnych informacji.

Poniżej znajdują się dobre praktyki i sugestie jak efektywnie korzystać z produktów Autodesk w trybie pracy zdalnej. Dotyczą one licencji „standalone” (zawartych w subskrypcjach z dostępem dla jednego użytkownika), oraz licencji sieciowych (zawartych w subskrypcjach z dostępem dla wielu użytkowników; także Token Flex).

 

  1. Licencje typu „Standalone”

- W ramach subskrypcji dla jednego użytkownika 

 Można zainstalować oprogramowanie na maksymalnie 3 urządzeniach, ale tylko jedna kopia produktu może być aktywna w danym momencie. Po uruchomieniu produktu należy zalogować się przy użyciu Autodesk ID. Jeśli firma korzysta z serwera proxy, należy je ominąć. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

 

- W „Maintenance Plan”

 Należy użyć numeru seryjnego, aby aktywować oprogramowanie na komputerze domowym. W danym momencie może być aktywna tylko jedna instancja oprogramowania.

 

  1. Licencja sieciowa

 W celu aktywacji oprogramowania w domu, w przypadku subskrypcji z dostępem dla wielu użytkowników lub „Maintenance Plan” z licencją sieciową, należy poprosić o licencję wsparcie techniczne Autodesk, lub „pożyczyć” ją od serwera.

 

Więcej informacji na temat „pożyczania licencji” („borrow a license”), proszę kliknąć tutaj.

Więcej informacji na temat uzyskiwania licencji domowych, proszę kliknąć tutaj

Lista kwalifikujących się produktów Autodesk do użytku domowego, proszę kliknąć tutaj.

Więcej informacji, proszę kliknąć tutaj