Wiadomości

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na scentralizowaną informację dotyczącą programów, które nie są już oferowane przez Autodesk, uruchomiono stronę w sieci Autodesk Knowledge Network mającą pełnić rolę centrum informacyjnego dotyczącego takich programów.Na stronie można znaleźć pełną listę produktów emerytalnych i rozwiązań alternatywnych lub zastępczych. Globalny zasób Autodesk Knowledge Network jest łatwo dostępny i stale aktualizowany. Każdy może teraz szybko zidentyfikować alternatywne produkty/ścieżki, gdy Autodesk wycofuje produkt z rynku.

 
Strona dostępna jest pod tym adresem LINK