Wiadomości

Często poruszanym zagadnieniem w przypadku Factory Design Suite jest pytanie o przeniesienie istniejących bibliotek bloków 2D w AutoCAD do biblioteki Factory Design.

Od wersji 2016 proces ten został znacznie ułatwiony przez zastosowanie dedykowanych do tego celu narzędzi. Zapraszamy na prezentację tych narzędzi.