Porady i pomoc

Każdy z posiadaczy aktywnej subskrypcji do zakupionego przez siebie oprogramowania firmy Autodesk, ma możliwość pobierania wersji instalacyjnych programów przysługujących mu w ramach subskrypcji (nowe wersje programów oraz trzy wersje wstecz). W przypadku gdyby chciał otrzymać nośniki z tym oprogramowaniem (na CD, DVD lub pendrive zależnie od wersji), może wysłać zgłoszenie o przesłanie ich za pośrednictwem centrum subskrypcyjnego.

1. Chcąc zgłosić zapotrzebowanie na nośniki instalacyjne należy zalogować się do centrum subskrypcyjnego, wchodząc na stronę: subscription.autodesk.com

Jako identyfikator użytkownika (login) najczęściej jest stosowany adres e-mailowy osoby zgłoszonej jako opiekun kontraktu.

2. Po zalogowaniu się do centrum subskrypcyjnego, klikamy na przycisk Pobierz aktualizację / Get Your Upgrade

3. Otworzy się strona z listą programów do których aktywna jest subskrypcja. W lewej kolumnie klikamy na pozycję Request Media for ...

4. Otworzy się kolejna strona, na której wybieramy kolejno produkt, liczbę nośników do niego (Quantity) i zapisujemy zmianę (Save Quantity). Operację możemy powtórzyć dla kolejnych produktów jeśli mamy takie zapotrzebowanie. Po dokonaniu wyboru zatwierdzamy całość (klikamy przycisk Continue).

5. Na kolejnej stronie określamy powód zamówienia (Reason) i zapisujemy wybór (Save Reason). Następnie wypełniamy pola z adresem na jaki mają zostać przesłane nośniki, klikamy Save Changes i następnie Continue.

6. Ostatni etap to sprawdzenie zgodności podanych właśnie informacji i wysłanie zgłoszenia przez kliknięcie na przycisk Submit Request.

Kiedy twoje zgłoszenie zostanie przesłane, otrzymasz emailem potwierdzenie jego zarejestrowania. Czas oczekiwania na przesyłkę z nośnikami wynosi średnio dwa-trzy tygodnie.