Porady i pomoc

Czasami może zdarzyć się że instalacja lub deinstalacja oprogramowania Autodesk poszła nieprawidłowo, wystąpiły błędy itp. Efektem tego może być nieprawidłowe działanie programu, czy niemożność jego deinstalacji lub ponownej instalacji.

W takich sytuacjach zalecane jest wyczyszczenie systemu przez odinstalowanie wszystkich programów Autodesk i z nimi powiązanych (dodatki, wtyczki, enablery itp.), a następnie usunięcie wszelkich po nich pozostałości przed ponownym zainstalowaniem.

Uwaga: Poniższe procedury usuwają wszelkie ustawienia użytkownika takie jak własne menu, pliki PGP, programy AutoLISP. Jeśli chcesz zachować te elementy, musisz sobie je skopiować przed rozpoczęciem usuwania danych. Przed samym rozpoczęciem odinstalowywania programów warto zrestartować komputer.

Na początek odinstalowujemy programy w klasyczny sposób, a więc wchodzimy do panelu sterowania i wybieramy pozycję dodaj/usuń programy lub odinstaluj programy (zależnie od systemu operacyjnego).

Na liście programów znajdziemy co najmniej kilka pozycji Autodesk. Każdą z nich odinstalowujemy osobno, nawet jeśli wszystkie zostało zainstalowane naraz z jednego pakietu typu Suite. Na początku odinstalowujemy elementy podrzędne do głównego programu, czyli np. najpierw dodatek FBX add-in for 3ds Max Design, a dopiero później sam program 3ds Max Design.

Po odinstalowaniu wszystkich programów zabieramy się za czyszczenie katalogów pozostałych po programach.

 1. W katalogu który wskazaliśmy do instalacji programów (domyślnie "C:\Program Files") odszukujemy i usuwamy katalogi instalacyjne poszczególnych programów, np.: "C:\Program Files\AutoCAD 2010", "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012".
 2. Usuwamy folder wspólnych elementów oprogramowania Autodesk: "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared".
 3. Usuwamy foldery z profilu użytkownika (niektóre z nich mogą być ukryte):
  • w Windows 7 / Windows Vista
   • C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk
   • C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk
   • C:\ProgramData\Autodesk
  • w Windows XP
   • C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Autodesk
   • C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk
   • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk

Usuwamy pozostałe po programach wpisy z rejestru Windows. Przed tą czynnością zalecane jest stworzenie kopii zapasowej rejestru, gdyż niewłaściwe edycje mogą nieodwracalnie uszkodzić system operacyjny.

Aby uruchomić edytor rejestru musisz mieć prawa administratora. Kolejne kroki to:

 1. Wywołaj okno dialogowe Uruchamianie przez wciśnięcie kombinacji klawiszy Win+R lub kliknięcie na Start i następnie Uruchom.
 2. W linii Uruchamiania wpisz polecenie "regedit" i wybierz OK.
 3. W edytorze rejestru zlokalizuj i usuń następujące klucze:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
 4. Zamknij edytor rejestru
 5. Zrestartuj komputer


W tym momencie wszystkie programy Autodesku wraz z plikami ustawień i wpisami w rejestrze powinny być usunięte z systemu. Można teraz przystąpić do ponownej instalacji oprogramowania. Należy jednak pamiętać o kilku rzeczach, które warto wykonać przed rozpoczęciem instalacji:

 1. Zrestartuj komputer. Nawet jeśli system o to nie prosi to zawsze jest to dobrą praktyką.
 2. W Eksploratorze Windows (Mój komputer) usuń zawartość katalogu z plikami tymczasowymi. Można go zlokalizować przez wpisanie %TEMP% w pasku adresu Eksploratora.
 3. Zamknij wszystkie inne działające aplikacje. Niektóre z nich, np. Microsoft Outlook, mogą przeszkadzać w prawidłowej instalacji.
 4. Zdezaktywuj orogramowanie antywirusowe. Oprogramowanie takie może blokować niektóre działania wykonywane przez instalator oprogramowania Autodesk (np. dostęp do rejestru, dodawanie bibliotek DLL do systemu itp.), co może doprowadzić do nieudanej instalacji. Ponadto często antywirus mocno spowalnia cały proces instalacji oprogramowania.