Porady i pomoc

Rozpoczynając od serii 2010, większość produktów Autodesk wymaga od użytkownika podania zarówno numeru seryjnego, jak i klucza produktu, aby przejść proces instalacji i aktywacji posiadanego przez niego produktu.

Klucze produktów są używane do zróżnicowania produktów które są sprzedawane pojedynczo, lub jako część pakietu suite. Przykładowo, podczas instalacji AutoCADa 2010 należy użyć klucza produktu 001B1, natomiast podczas instalacji pakietu AutoCAD Revit Architecture Suite 2010 (w którym także zawiera się AutoCAD 2010) należy użyć klucza 241B1. W obu przypadkach instalujemy tego samego AutoCADa, ale klucz produktu pozwala zidentyfikować pakiet i prawidłowo zautoryzować program.

Przy instalacji programu z płyty DVD lub pamięci USB, numer seryjny oraz klucz produktu można odczytać z etykietki nalepionej na pudełku.

Powyższy obrazek pokazuje przykładową etykietę. Na żółtym polu znajdują się na niej:

  • numer seryjny (serial no) w formacie 123-12345678
  • klucz produktu (product key) w formacie 123A1