Porady i pomoc
 1. Uruchom LMTOOLS (naciśnij Start > Programy > Autodesk > Autodesk Network License Manager > LMTOOLS Utility, ikonka może też znajdować się na Pulpicie).
 2. W zakładce Service/License File, wybierz Configuration using Services.
 3. Przejdź do zakładki Config Services.
 4. W polu Service Name wpisz nazwę usługi (dowolną, może pozostać domyślny wpis).
 5. W linii Path to the lmgrd.exe file, kliknij Browse i znajdź na dysku i wybierz plik lmgrd.exe. Domyślnie znajduje się on w C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\.
 6. W linii Path to the license file, kliknij Browse i znajdź na dysku i wybierz plik .lic z licencją który otrzymałeś/aś lub wygenerowałeś/aś przy aktywacji licencji.
 7. W linii Path to the debug log file, kliknij Browse i wpisz nazwę dla pliku w którym będą zapisywane logi serwera. Na początku taki plik nie istnieje, LMTOOLS stworzy go automatycznie.
 8. Zaznacz opcję Use Services.
 9. Zaznacz opcję Start Server at Power Up.
 10. Kliknij Save Service aby zapisać wszystkie dokonane właśnie ustawienia.
 11. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij Start Server.

Aby potwierdzić że twój serwer licencji działa prawidłowo, należy przejść do zakładki Server Status i nacisnąć przycisk Perform Status Enquiry. W oknie poniżej przycisku pojawi się raport z którego możemy odczytać stan serwera.

Przykładowy raport:

--------
Status
--------
Flexible License Manager status on Tue 2/21/2012 12:59

[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@serwer1
  License file(s) on serwer1: C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\licencja.lic:

serwer1: license server UP (MASTER) v11.6

Vendor daemon status (on serwer1):

 adskflex: UP v11.7

Feature usage info:

Users of 85536ACD_2011_0F: (Total of 10 licenses issued; Total of 2 licenses in use)

 "85536ACD_2011_0F" v1.000, vendor: adskflex
 floating license

  user1 komputer1 (v1.000) (serwer1/27000 2202), start Tue 2/21 11:45
  user2 komputer2 (v1.000) (serwer1/27000 2502), start Tue 2/21 10:09

 • Pierwszą rzeczą jaką odczytujemy to: license server UP - serwer działa
 • Drugą rzeczą na jaką odczytujemy to: adskflex: UP - usługa (demon) działa
 • Trzecia rzecz na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to licencje jakimi dysponuje serwer (licenses issued) i ile z nich jest wykorzystywanych (licenses in use)