Porady i pomoc

Każdy użytkownik chcący korzystać prawidłowo z programu powinien mieć odpowiedni produktprzypisany do swojego kontak Autodesk (wyjątkiem jest licencja sieciowa). Sprawdzić to można poprzez zalogowanie się na konta : Autodesk Account.

1. Przy pierwszym uruchomieniu programu na danym stanowisku pojawi się okno z wyborem aktywacji produktu.

Jeden użytkownik – tą opcję wybieramy jeśli na naszym koncie Autodesk zamiast numeru seryjnego wyświetla się opcja „Zaloguj”. Wprowadzamy tam dane do logowania do konta.

Wielu użytkowników – dotyczy licencji wielostanowiskowych (licencja jest widoczna tylko na koncie menadżera kontraktu), po wybraniu opcji wprowadzamy nazwę komputera/serwera lub IP aby licencja pobrała się automatycznie podczas uruchomienia produktu i zwracała po jego zamknięciu.

Wprowadź numer seryjny - opcja wybiera jeśli na koncie przy wybranym produkcie mamy podany numer seryjny (XXX-XXXXXXX).

Rozpocznij korzystanie z wersji testowej – jeśli jeszcze nie zakupiliśmy produktu i chcemy go przetestować.

 

2. Jeśli chcemy ponownie aktywować produkt z innym sposobem aktywacji licencji należy to wykonać w sposób przedstawiony poniżej:

Zmieniamy typ licencji poprzez wejście do informacji o produkcie

Następnie wybieramy opcję Zarządzaj licencją.

I klikamy w opcję Zmień typ licencji.

Po zamknięciu programu i uruchomieniu ponownie pojawi się okno z punktu 1. Wybieramy wówczas odpowiednią opcję aktywacji.