Porady i pomoc

Wszystkie poniżej  zamieszczane informacje są przedstawione w dobrej wierze i mają na celu wyjaśnienie zasad oraz  sposobów rozumienia i postępowania jakie dostarczane są przez autorów i właścicieli oprogramowania lub licencji.  Naszym celem jest przedstawienie stanowiska lub informacji innych firm w sposób czytelny i bezpośredni, poprzez cytowanie odpowiednich fragmentów otrzymywanych od nich informacji. Wnioski i opinie powstałe po zapoznaniu się z informacjami producentów, jak również podjęte sposoby działania podejmowane są przez klientów na własną odpowiedzialność.

Jeżeli, wg Państwa, informacje są niewystarczające, to prosimy o zwrócenie się, po dodatkowe wyjaśnienia, bezpośrednio do producentów lub właścicieli licencji.

Zespół BUDiKOM