Wiadomości

Od 31 października administratorzy będą mogli przeglądać i anulować przypisanie użytkowników w Raporcie użycia konta Autodesk. Zapewnienie administratorom opcji cofnięcia przypisania użytkowników w raporcie użycia za pomocą prostego pola wyboru oszczędza im czas podczas przeglądania raportów użycia pod kątem braku aktywności, eliminując potrzebę przechodzenia do zarządzania użytkownikami w celu cofnięcia przypisania użytkowników.