Wiadomości

Od niedawna w ofercie programów Autodesk jest Nastran In-CAD, dzięki któremu można przeprowadzać w środowisku Inventor'a analizy symulacyjne niedostępne do tej pory w Autodesk Inventor.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów takich analiz.

Jedną z analiz jest analiza wyboczeń. Zobaczcie dwa przykłady jak taką analizę można przeprowadzić.

Autodesk Nastran In-CAD ma także możliwość przeprowadzania analiz wytrzymałościowych, zmęczeniowych i częstotliwości drgań własnych. Poniżej przykład takich analiz.