Wiadomości

UWAGA!!!

Skrócenie terminu przyjmowania wniosków do projektu "Bony na cyfryzację".

W związku z wpłynięciem wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 252 686 191,76 zł, co stanowi 229,71 % alokacji zostaje skrócony termin naboru, wnioski można składać do 05.10.2021 r. do godz. 16.00.

Więcej szczegółów na stronie projektu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje