Wiadomości

Autodesk powiększył swoje portfolio przez przejęcie dwóch perspektywicznych firm w swojej branży.

Pierwszą z nich jest SeeControl z San Francisco, twórca platformy usług w chmurze dla urządzeń komunikujących się ze sobą (IoT - internet rzeczy). Natomiast druga firma to netfabb z Lupburga w Niemczech, deweloperem rozwiązań w zakresie oprogramowania do projektowania przemysłowego i produkcji dodatków.

Usługa stworzona przez SeeControl pomaga producentom i integratorom systemów w łączeniu, analizie, kontroli i zarządzaniu zdalnym produktami i aktywami oraz tworzeniu nowych możliwości uzyskiwania przychodów.

Oprócz nabycia netfabb, Autodesk poczyni również strategiczną inwestycję w FIT Technology Group, spółkę matkę netfabb, dostawcę oprogramowania produkcji dodatków i usług. Obie firmy będą współpracować w celu zwiększenia stopnia dostosowania technologii do produkcji dodatków przemysłowych.