Wiadomości

Z dniem 7 września 2015 Autodesk wycofuje z oferty jednostanowiskowe (SLM) wersje programu Autodesk Nastran.

Od tego momentu podstawową oferowaną wersją programu będzie wersja sieciowa (NLM). Zmiana ta powodowana jest faktem, że programy symulacyjne są generalnie używane w środowisku współdzielonym, dla którego licencje sieciowe są idealnym rozwiązaniem.

Klienci posiadający wersję jednostanowiskową zostaną 7 września zmigrowani do wersji sieciowej. Pozwoli im to zapoznać się z takim środowiskiem pracy przed wydaniem kolejnej edycji programu Nastran będącej już wyłącznie dostępnej jako wersja sieciowa.