HOME

Aktualne terminy szkoleń

AutoCAD Architecture jest wersją oprogramowania AutoCAD przeznaczoną dla architektów. Program AutoCAD Architecture przyspiesza pracę. Specjalnie stworzone elementy do kreślenia architektonicznego pozwalają na wykonanie projektów i dokumentacji projektowej w bardziej wydajny sposób, w znanym Ci środowisku AutoCAD.

Łatwe w użyciu funkcje programu ułatwiają tworzenie, koordynację i współpracę w zakresie sporządzania dokładnych wersji roboczych i dokumentów konstrukcyjnych.

 

Zoptymalizowany interfejs użytkownika
Oprogramowanie AutoCAD Architecture zostało wyposażone w najnowocześniejszy interfejs użytkownika, oferujący zoptymalizowany sposób organizacji pulpitu, większe okno rysunku oraz szybszy dostęp do poleceń i narzędzi. Teraz możesz szybciej odnajdywać ulubione narzędzia, wygodniej wyszukiwać rzadziej używane elementy i łatwiej odkrywać nowe funkcje. Ten zoptymalizowany interfejs użytkownika jest wprowadzany w wielu produktach firmy Autodesk, co wpływa na skrócenie czasu koniecznego do nauki oprogramowania w przypadku przechodzenia pomiędzy aplikacjami Autodesk.

Szczegóły
Dokumentuj i opisuj projekty szybciej, korzystając z solidnej biblioteki komponentów detalu oraz potężnych narzędzi do tworzenia opisów indeksowych. Zautomatyzuj proces tworzenia szczegółów i prowadź spójne opisy. Kiedy szczegóły są gotowe, przy pomocy kilku kliknięć, utwórz legendy opisów odnośników.

Ściany, drzwi i okna
W czasie kreślenia i tworzenia dokumentacji korzystaj ze ścian, drzwi i okien, których konstrukcja oraz działanie odzwierciedlają rzeczywistość. Możesz teraz zmienić ściany oraz ich warunki zakończeń na poziomie komponentów, aby ulepszyć obsługę warunków ścian granicznych, takich jak skośne, narożne lub krzyżujące się ściany ognioodporne. Automatycznie wstaw drzwi lub okno w ścianę, zachowując przy tym pełną kontrolę wyboru miejsca. Przesuń ścianę, a wszystkie połączone z nią inne ściany i przestrzenie zostaną automatycznie zaktualizowane. Do elastycznych komponentów ścian zastosuj znane Ci polecenia AutoCAD takie jak Zaokrąglij i Fazuj.

Przestrzenie
Automatycznie nadaj etykiety wszystkim pomieszczeniom na rysunku, łącznie z ich powierzchniami. Zmień elementy ograniczające, a przestrzenie zostaną automatycznie zaktualizowane, co zapewnia oszczędność czasu oraz sprawia, że dokumentacja staje się bardziej dokładna. Definicje przestrzeni mogą również zawierać odsunięcia od elementów ograniczających, w oparciu o zasady standardowe lub zdefiniowane przez użytkownika, co umożliwia przeprowadzanie obliczeń w oparciu o różne standardy przemysłowe, w tym BOMA, DIN oraz SIS.

Przekroje i elewacje
Wygeneruj przekroje 2D oraz elewacje z kreskowaniem materiałów bezpośrednio z rzutów kondygnacji. W przypadku zmiany projektu, wygenerowane przekroje oraz rysunki elewacji zachowają warstwę, kolor, rodzaj linii oraz inne właściwości.

Zestawienia
Dostosuj w prosty sposób wygląd nietypowych stylów zestawień, tak aby odpowiadały standardom Twojej firmy lub twórz nowe zestawienia od podstaw, uwzględniając wymagane obliczenia. Ponieważ zestawienia są bezpośrednio połączone z Twoimi projektami, można je w ciągły sposób aktualizować, aby odzwierciedlić dokonane zmiany w projekcie.

Wymiarowanie
Wymiarowanie AEC w oprogramowaniu AutoCAD Architecture pozwala wymiarować dowolne ściany i ich komponenty, zgodnie z własnymi zasadami wymiarowania, włączając powierzchnię ścian i linie osiowe w przekroju ściany. Skojarzone wymiary są automatycznie aktualizowane podczas dokonywania zmian w projekcie, co eliminuje konieczność ręcznej aktualizacji.

Zintegrowane renderowanie
Ożyw swoje projekty i zachwyć klientów podczas prezentacji na dowolnym etapie pracy. Skuteczna wizualizacja jest zintegrowanym elementem oprogramowania AutoCAD Architecture. Zwiększ częstość cykli weryfikacji projektu architektonicznego poprzez publikowanie bezpośrednio w formacie DWF lub DWFx.

 

 

Bezpłatna wersja testowa programu