Grupa programowa Inventor, Fusion, Vault

 

Nazwa szkolenia Termin szkolenia Godziny
 Inventor poziom podstawowy     5 - 7 czerwca 2018
11 - 13 lipca 2018
8 - 10 sierpnia 2018
9 -16
 Inventor poziom zaawansowany  20- 22 czerwca 2018
4 - 6 lipca 2018
25 - 27 lipca 2018
9 -16
 Analiza MES i Symulacja Dynamiczna w Inventorze      18 czerwca 2018 9 -16
 Fusion 360 moduły : Model i Drawing     12 -13 czerwca 2018 9 -16
 Vault     14 czerwca 2018 9 - 16

  Pobierz formularz zgłoszenia na kurs

Inventor poziom podstawowy

CELE:
Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawami pracy w programie Autodesk Inventor, tworzenie parametrycznych modeli bryłowych oraz modelowanie zespołów.

EFEKTY:
umiejętność posługiwania się programem Autodesk Inventor, parametryczne modelowanie części, zarządzanie parametrami części, generowanie zespołu, wykrywanie i usuwanie kolizji, umiejętność tworzenia konstrukcji blaszanej, tworzenie dokumentacji płaskiej, wymiarowanie dokumentacji, zarządzanie wydrukiem

DLA KOGO:
polecane dla konstruktorów, technologów, mechaników, osób początkujących w systemie Inventor

 

Inventor poziom zaawansowany

CELE:
Szkolenia mają na CELEu nauczenie, uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, technicznych i inżynierskich potrzebnych do wykonywania pracy, jak również ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania.

EFEKTY:
Zakres uzyskanych kompetencji: zapoznanie się z zaawansowanymi modułami Inventora np. konstrukcja ramowa, spawana, blaszana, analiza wytrzymałościowa, przewody rurowe, wiązki przewodów elektrycznych; znajomość zasad modelowania powierzchniowego, tworzenie prezentacji montażowej.

DLA KOGO:
Polecane dla osób chcących poszerzyć znajomość programu AutodeskInventor i poprawić wydajność pracy w Inventorze poprzez zastosowanie zaawansowanych funkcji programu

 

Fusion

CELE: 
Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawami pracy w programie Fusion360, tworzenie parametrycznych modeli bryłowych oraz modelowanie zespołów

EFEKTY: 
umiejętność posługiwania się programem Fusion 360, parametryczne modelowanie części, tworzenie zespołu z części, tworzenie dokumentacji płaskiej, wymiarowanie dokumentacji

DLA KOGO:
konstruktorów, technologów, mechaników, osób początkujących w systemie Inventor

 

Vault

CELE:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z obsługą programu Vault.

EFEKTY:
umiejętność posługiwania się programem Autodesk Vault przy współpracy z programami Inventor oraz AutoCAD.

DLA KOGO
konstruktorów, technologów, mechaników, firm w których liczba stanowisk jest większa niż 3