Wiadomości

Autodesk wprowadził funkcję „Grupy” wewnątrz konta Autodesk. Ma ona na celu zwiększenie efektywności zarządzania użytkownikami. Grupy umożliwią administratorom organizowanie użytkowników według ról w projekcie oraz zbiorcze przypisanie produktu wszystkim użytkownikom. W momencie dodania nowych użytkowników do grupy produkty zostaną im przypisane automatycznie.

Przykład:

Posiadając użytkowników, którzy korzystają tylko z procesów roboczych projektowania 3D i takich, którzy potrzebują tylko narzędzi do tworzenia projektów 2D, można utworzyć osobną grupę dla każdego z nich. 

Jest to pierwsza faza implementacji funkcjonalności. W przyszłości posiadacze Planu Premium będą mogli synchronizować grupy ze swojego Active Directory z kontem Autodesk, umożliwiając im przypisywanie grup użytkowników do domyślnego zestawu produktów na podstawie ich uprawnień w Active Directory.

Dowiedz się więcej.