Wiadomości

Z dniem 31 lipca 2016 kończy się możliwość zamiany licencji stanowiskowych na sieciowe dla pakietów Suite np. Autodesk Product Design Suite czy Autodesk Building Design Suite.

To ostatnia szansa na zakup usieciowienia do pakietów optymalizującego sposób wykorzystania licencji podczas pracy w zespole. Ta sama możliwość w przypadku subskrypcji jest zdecydowanie droższa. Poniżej znajduje się porównanie obu typów licencji.

 

Typ licencji SLM NLM
Użytkowanie Jedna licencja – jeden numer seryjny – jedno stanowisko pracy Wiele licencji – jeden numer seryjny – wiele stanowisk pracy, dynamicznie udzielany dostęp do oprogramowania. Ilość dostępnych licencji na serwerze określa ilu użytkowników równocześnie może korzystać z programu. Program może być zainstalowany na dowolnej ilości stanowisk zwykle większej niż wynika to z ilości licencji.
Elastyczność Jedna licencja na jeden komputer Pula licencji pobieranych przez stanowiska sieciowe, możliwość ‘wypożyczenia’ licencji do użytku na komputerze nie włączonym do sieci
Śledzenie wykorzystania Nie Tak
Możliwość użytkowania poza miejscem pracy Tak, jedna kopia używana przez pracownika na komputerze licencjobiorcy nierównocześnie z kopią podstawową (tylko z aktywną subskrypcją) Możliwość ‘wypożyczenia’ licencji na okres do 180 dni na komputer niepodłączony do sieci
Dostęp zdalny (VPN) Nie Tak. Maksymalna liczba użytkowników zdalnych nie może przekroczyć liczby licencji na serwerze
  • SLM - licencja jednostanowiskow (single license)
  • NLM - licencja sieciowa (network license)