Wiadomości

Już jest dostępny AutoCAD w najnowszej odsłonie - 2017.

Nowe, innowacyjne narzędzia i funkcje AutoCAD 2017 sprawiają, że program jest bardziej spersonalizowany oraz łatwiejszy w konfiguracji i użyciu. Od momentu wydania tej wersji, program jest dostępny również w polskiej wersji językowej.

 

Wśród nowości w programie możemy wyróżnić:

 • Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka
  Tworzenie i edycja linii środkowych i znaczników środka jest łatwe. Podczas przesuwania skojarzonych obiektów, linie środkowe i znaczniki środka automatycznie przesuwają się z obiektem.
 • Model koordynacji (funkcja rozszerzona)
  Dołączaj i wyświetlaj modele Navisworks i BIM 360 Glue bezpośrednio w oprogramowaniu AutoCAD. Nowa funkcjonalność umożliwia przyciąganie do dokładnego położenia na dołączonym modelu koordynacji przy użyciu standardowej lokalizacji punktu końcowego 2D i względem obiektów środkowych.
 • Aplikacja AutoCAD 360 Pro na urządzenia przenośne
  Aplikacja AutoCAD 360 Pro jest teraz dostępna w subskrypcji. Aplikacja pozwala Ci zabrać AutoCAD w każde miejsce.
 • Udostępnianie widoków projektów
  Udostępniaj rysunki CAD 2D i 3D w chmurze. Recenzenci nie muszą logować się ani nawet nie potrzebują produktu opartego na AutoCAD, aby przeglądać rysunki użytkownika. Nie mogą też zmienić źródła pliku DWG.
 • Import plików PDF
  Pliki PDF zostały dodane do formatów plików importu. Importuj geometrię, tekst TrueType i obrazy rastrowe z pliku PDF lub podkładaj je do rysunku w formie obiektów programu AutoCAD.
 • Drukowanie 3D (funkcja rozszerzona)
  Istnieje kilka opcji drukowania 3D: Można wysyłać modele 3D do zewnętrznej usługi drukowania 3D. Można zainstalować narzędzie Print Studio i nawiązać połączenie z drukarką 3D lub utworzyć plik wydruku na później.
 • Narzędzia migracji (funkcja rozszerzona)
  W prosty sposób migruj ustawienia niestandardowe i pliki z poprzednich wersji programu. Ustawienia są wykrywane automatycznie i użytkownik wybiera, które mają być migrowane.
 • Aplikacja pulpitu Autodesk
  Pobierz powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania bez przerywania toku pracy. Ćwiczenia pomagają maksymalnie wykorzystać nowe funkcje. Buduj umiejętności, posługując się wskazówkami dotyczącymi danego produktu, bibliotek treści i wiele więcej.