Wiadomości

Począwszy od 7 lutego 2016 roku, wszystkie czasowe subskrypcje na produkty LT* będą obejmować zaawansowane wsparcie bez dodatkowych kosztów.

W tym dniu, klienci posiadający aktywną subskrypcję do swojego produktu LT* zostaną automatycznie przeniesieni do nowego poziomu wsparcia (Advanced Support). Również wszystkie odnowienia produktów LT po tej dacie będą wykonywane do zaawansowanego wsparcia (w cenie dotychczasowego podstawowego wsparcia).

Zaawansowana pomoc zapewnia dostęp do technicznych specjalistów wsparcia przez telefon, co pomaga klientom szybciej i bez wysiłku rozwiązać problemy, zwiększając wartość subskrypcji dla klientów korzystających z produktów LT*. Zapewnia również możliwość pozytywnego wpłynięcia na jakość obsługi klienta podczas wdrażania i korzystania z tych produktów.

Lista produktów które od 7 lutego otrzymają zaawansowane wsparcie:

  • AutoCAD LT for Mac
  • AutoCAD LT
  • Inventor LT
  • Inventor LT Suite
  • Revit LT
  • Revit LT Suite

* - abonenci produktów LT otrzymają wsparcie telefoniczne, logując się do programu Autodesk Knowledge Network, a następnie ustalając termin połączenia ze specjalistą wsparcia technicznego Autodesk.