Wiadomości

Dzięki subskrypcji do pakietu Product Design Suite zyskujesz dostęp do Fusion 360™, zintegrowanej platformy do projektowania, inżynierii i produkcji opracowanej przez Autodesk.

Jako pierwsze narzędzie 3D CAD/CAM tego rodzaju umożliwia połączenie całego procesu rozwoju produktu w ramach pojedynczego, opartego na chmurze narzędzia. Tak, znów jesteśmy pierwsi.

Więcej informacji o programie

Prezentacja na przykładzie prostego projektu: