Wiadomości

Z dniem 31 stycznia 2016 firma Autodesk wycofuje ze swej oferty możliwość zamiany licencji stanowiskowych SLM na licencje sieciowe (tzw. pływające) NLM.


Warto się zastanowić nad możliwością skorzystania z tej szansy i zapewnienia sobie korzyści płynących z licencji sieciowej:

  • Program może być zainstalowany na wielu a ilość posiadanych licencji precyzuje, ilu projektantów może równocześnie korzystać z programu. Program zainstalowany na dowolnym komputerze w chwili uruchomienia pobiera licencję z serwera a po jego zamknięciu licencja zwracana jest na serwer i może być wykorzystana przez innego użytkownika. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku gdy w firmie znajduje się wiele osób który okazjonalnie potrzebują mieć dostęp do licencji programu.

  • W przypadku aktywnej subskrypcji możemy skorzystać z poprzednich wersji programu. Rodzaje programów które możemy w ten sposób uzyskać opisane są w tym dokumencie.

  • Uzyskujemy możliwość dynamicznego przydzielania licencji tam gdzie ona jest w danym momencie potrzebna. Optymalizujemy w ten sposób koszty i ułatwiamy dostęp do potrzebnych narzędzi na różnych stanowiskach.

  • Możliwość wypożyczenia licencji sieciowej sprawia że w przypadku np. delegacji mamy możliwość pracy na komputerze odłączonym od sieci firmowej.

  • Użytkownik przebywający poza siedzibą firmy może uzyskać zdalny dostęp do licencji poprzez VPN.