Porady i pomoc

Jedna z ważniejszych funkcji w AutoCADzie to Lokalizacja Względem Obiektu (Object Snap), dzięki której nasz kursor może być przyciągany do siatki i/lub do obiektów (takich jak np. punkt symetrii, centrum obiektu czy jego koniec). Wybieramy nasze ustawienia bazując na tym co robimy w danym czasie i zazwyczaj nie musimy zmieniać ich zbyt często. Czasami jednak istnieje potrzeba ciągłych zmian ustawień przyciągania i wtedy przydaje się funkcja OSMODE dzięki której możemy zaoszczędzić sobie przy każdej zmianie po kilka kliknięć w pasku menu.

Funkcję tę omówiła w krótkim filmie Lynn Allen, ekspertka i autorytet firmy Autodesk w zagadnieniach technicznych.