Wiadomości

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce nowe rozporządzenie w sprawie ochrony danych osób fizycznych i zasad ich przetwarzania (RODO).

W związku z powyższym przedstawiamy informacje związane z ochroną danych osobowych i zasadami ich przetwarzania realizowane przez BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania. Więcej

Promocja trwa  od 7 maja do 20 lipca 2018 włącznie

Warunki promocji

 

 • Klienci mogą uzyskać podany poniżej rabat od ceny SRP przy zakupie nowej, rocznej subskrypcji dla pojedynczego użytkownika, wybranych produktów:
 • PD&M Collection – rabat 10%
 • Inventor Professional - rabat 5%
 • Navisworks Manage – rabat 10%

 

 • Promocja skierowana jest do nowych klientów oraz klientów nieposiadających subskrypcji lub aktywnych planów obsługi poniższych produktów. Tabela poniżej określa dokładnie klientów kwalifikujących się do promocji.

 

Jeśli klient posiada obecnie następujące produkty: Czy kwalifikuje się do promocji?
  Aktualny lub wygasł po 1 maja 2018 r. Wygasł przed 1 maja 2018
Brak produktów Autodesk Tak Tak
Produkty Autodesk niewymienione poniżej Tak Tak
Autodesk® Inventor® Professional Nie Tak
Autodesk® Product Design Collection Nie Tak
Autodesk Product Design Suite Nie Tak
Autodesk Factory Design Suite Nie Tak
AutoCAD Mechanical/Electrical/Architecture Nie Tak
Navisworks Manage Nie Tak
3ds Max Nie Tak
 • Promocja obejmuje tylko subskrypcje single-user.
 • W ramach promocji jeden klient może zakupić maksymalnie 5 subskrypcji.
 • Promocja nie dotyczy odnowień subskrypcji.
 • Promocja nie łączy się z innymi ofertami.

Zaoszczędź do 15% kupując nową roczna lub trzyletnią subskrypcję kolekcji branżowych oraz większości produktów indywidualnych, przy zwrocie posiadanej licencji wieczystej.

Warunki promocji

 • Klienci mogą zaoszczędzić do 15% ceny SRP przy zwrocie posiadanej licencji wieczystej bez aktywnego planu obsługi (takiego który wygasł przed dniem 21 marca 2018 r. ) w wersjach od R14 do 2018, przy zakupie nowej rocznej lub 3-letniej subskrypcji kolekcji branżowych oraz większości produktów indywidualnych.
 • Przy zwrocie licencji produktów z rodziny LT można zakupić nowe subskrypcje wyłącznie produktów LT.
 • Promocja obejmuje subskrypcje dla pojedynczych użytkowników i dla wielu użytkowników.
 • Przed zamówieniem nowej subskrypcji należy zgłosić zwrot numeru seryjnego licencji wieczystej na stronie: http://www.autodesk.com/tradeinpromo
 • Promocja nie dotyczy zakupu odnowień subskrypcji.
 • Klient upoważniony jest do zakupu jednej nowej subskrypcji za każdą zwracaną, kwalifikująca się licencję wieczystą
 • W ramach promocji jeden klient może zakupić maksymalnie 50 stanowisk.
 • Klient nie musi dokonywać zakupu tego samego produktu, który zwraca. Informacje o produktach które można nabyć i produktach które można zwrócić w zamian, można uzyskać u Partnera. Przejście z produktów LT jest możliwe tylko na produkty z grupy LT.
 • W przypadku niezadowolenia klienta z zakupionej subskrypcji istnieje możliwość powrotu do licencji wieczystej. Powrót do licencji wieczystej może odbyć się w ciągu 30 dni po wygaśnięciu 3-letniego okresu subskrypcji bądź w ciągu 30 dni po wygaśnięciu dwóch następujących po sobie rocznych subskrypcji (roczna subskrypcja + roczne odnowienie). Uwaga! Klient, który posiadał licencję wieczystą z planem obsługi w wersji 2017 lub 2018 ważnym do 31.12.2017r. i skorzystał z promocji Legacy, może powrócić do licencji wieczystej wyłącznie do wersji 2016. W przypadku pozostałych wersji klienci powracają do licencji wieczystej do wersji posiadanej wcześniej. Zwrócona licencja jest wykluczona z wszelkich akcji promocyjnych w przyszłości.
 • W przypadku wielu licencji znajdujących się pod jednym wspólnym numerem seryjnym, rabat można uzyskać na każda z licencji, jednak zgłosić numer seryjny w promocji można tylko jeden raz.
 • Promocja nie łączy się z innymi ofertami.


  WAŻNE - Warunki promocji  Global Field Promotion

  Jak działa proces zamawiania?

  1. Przed zakupem należy podać numer seryjny licencji wieczystej. Klient lub Partner w imieniu Klienta, wypełnia zgłoszenie, kierując się na adres http://www.autodesk.com/tradeinpromo
  2. Na tej stronie trzeba wypełnić wymagane pola, w tym między innymi nazwa klienta, numer seryjny zgłoszenia oraz należy podać adres poczty elektronicznej.
  3. Po dokonaniu zakupu, numer seryjny licencji wieczystej i wszystkie odpowiadające mu stanowiska zostaną oznaczone systemu Autodesk jako już nieważnego lub niekwalifikującego się do wymiany promocyjnej.
  4. Jeśli klient chciałby wstrzymać lub anulować zakup, to trzeba przesłać zgłoszenie przez skontaktowanie się z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W odpowiedzi na zgłoszenie Autodesk może przywrócić licencję.
  5. Autodesk będzie stale monitorował wszystkie zgłoszenia i zamówienia złożone pod numerami seryjnymi. W przypadku rozbieżności między zgłoszeniem a zamówieniem, skontaktuje się z podmiotem zgłaszającym w celu wyjaśnień.
  6. Z zastrzeżeniem punktu 7, klient wyraża zgodę na zawieszenie licencji przez Autodesk w zakresie odpowiadającym podany numer seryjny (numery seryjne) i klient wyraża zgodę na zaprzestanie korzystania z takich licencji.
  7. Klient jest uprawniony do przywrócenia dotychczasowej licencji w sposób opisany w pytaniach 3-6. Zwrot stanowi pełne i ostateczne zaspokojenie wszystkich roszczeń.

Firma Autodesk zapowiedział, że w okresie od maja 2018-2019 cena przejścia z planu obsługi do licencji wieczystej na subskrypcję programu AutoCAD zawierającego specjalistyczne zestawy narzędzi, będzie się różnić od wcześniej ogłoszonego wzrostu o 5 %.

W przypadku programów AutoCAD i AutoCAD Raster Design dotyczących planów konserwacji cena zamiany na subskrypcję będzie nieco wyższa niż poprzednio komunikowano. W przypadku programów branżowych opartych o AutoCAD ( np. AutoCAD Mechanical, ale z wyłączeniem programu AutoCAD Raster Design) cena zamiany (switch M2S) będzie niższa.

Ta zmiana ceny wynika z wyrównania cen w ramach programu AutoCAD, w tym subskrypcji specjalistycznych zestawów narzędzi. Jest to kwota zbliżona do korekty cen odnowienia subskrypcji wprowadzonej w dniu 22 marca 2018 roku. Po maju 2019 r. nowa cena wzrośnie o 5%, jak już wcześniej informowano. Nowe ceny zaczną obowiązywać od 7 maja 2018 roku.

Teraz masz szansę zaoszczędzić 25% ceny programu AutoCAD LT 2019.

Oferta ograniczona czasowo! Obniżona cena obowiązuje w dniach 17-24 kwietnia

Autodesk poinformowała o wstrzymaniu dostarczania nośników do oferowanego oprogramowania.

Firma Autodesk poinformowała o wzroście cen z dniem 7 maja 2018 r.

Warunki promocji

Dla wszystkich nowych Klientów (którzy do tej pory nie posiadali subskrypcji na rozbudowane programy Autodesk) lub takich , którzy mają starą licencję wieczystą (szczegóły w tabelce poniżej) Autodesk przygotował specjalne warunki nabycia nowej, rocznej subskrypcji na  Kolekcje i pojedyncze produkty.Nową subskrypcję  rocznąmożna teraz nabyć z rabatem 10% lub 5% .

 

Rabat 10%

Rabat 5%

PD&M Collection

Inventor Professional

NavisworksManage

AutoCAD (tylko multi-user)

AutoCAD for MAC (tylko multi-user)

AutoCAD Architecture

AutoCAD Electrical

AutoCAD Mechanical

3ds Max

 

 • Promocja skierowana jest do nowych klientów oraz klientów nieposiadających subskrypcji lub aktywnych planów obsługi powyższych produktów. Tabela poniżej określa dokładnie klientów kwalifikujących się do promocji.
 • Promocja obejmuje subskrypcje single-user oraz multi-user (z wyjątkiem AutoCAD).
 • W ramach promocji jeden klient może zakupić maksymalnie 5 subskrypcji.
 • Promocja nie dotyczy odnowień subskrypcji.
 • Promocja nie łączy się z innymi ofertami.
 • FAQ dotyczące promocji (j angielski) TUTAJ

Jeśli klient posiada poniższe produkty

Czy może skorzystać z promocji?

Status subskrypcji lub planów obsługi do licencji wieczystej

Aktualna lub zakończona po dniu 31.01.2018

Zakończyła się przed dniem 31.01.2018

Brak programów Autodesk

Tak

Tak

Autodesk products not listed below

Tak

Tak

Autodesk® Inventor® Professional

Nie

Tak

Autodesk® Product Design Collection

Nie

Tak

Autodesk Product Design Suite

Nie

Tak

Autodesk Factory Design Suite

Nie

Tak

AutoCAD Mechanical/Electrical/Architecture

Nie

Tak

NavisworksManage

Nie

Tak

3ds Max

Nie

Tak