Wiadomości

Wraz z kolejną wersją AutoCAD® i AutoCAD LT, Autodesk nie będzie już oferować opcji 32-bitowej.

W ciągu ostatnich kilku lat firma Autodesk zmniejszyła wsparcie dla systemów 32-bitowych, które mają ograniczenia w wykorzystaniu pamięci RAM co może skutkować nieefektywnością w pracy oraz wysokim wskaźnikiem awaryjności.

Eliminując wykorzystanie tej przestarzałej technologii dla AutoCAD i AutoCAD LT (i skupiając się na rozwiązaniach 64-bitowych), Autodesk będzie mógł zapewnić klientom lepsze wrażenia z użytkowania AutoCAD.