Autodesk Showcase

Aktualne terminy szkoleń

Oprogramowanie Showcase pozwala tworzyć realistyczne i interaktywne wizualizacje dostępne dla projektantów, a ponadto zapewnia zaawansowane funkcje dla ekspertów w dziedzinie wizualizacji, stanowiąc połączenie najnowszych technologii z łatwo dostępną architekturą. Dzięki dobrze udokumentowanemu interfejsowi programów użytkowych (API) i zastosowaniu języka skryptowego, aplikacja Showcase może być obsługiwana na poziomie programowym umożliwiając spełnienie specyficznych wymagań klienta. W jednej aplikacji zawarte są narzędzia do tworzenia, przetwarzania oraz prezentacji trójwymiarowych danych projektowych, upraszczające przygotowanie danych do wysokiej jakości wizualizacji i ich późniejszego zastosowania. Dzięki temu, że oprogramowanie Showcase umożliwia zmiany modeli projektowych podczas przygotowywania obrazów na potrzeby recenzowania projektów, znacznie skraca czas ich przygotowania, a co za tym idzie, pozwala na równoległe prowadzenie prac projektowych i wizualizacyjnych.

Zastosowanie wysokiej jakości trójwymiarowych wizualizacji pozwala ocenić wiele alternatyw projektowych oraz przedstawić pomysły projektowe. Oprogramowanie Showcase pozwala na oszczędności czasu i kosztów związanych z budową fizycznych prototypów we wczesnych fazach projektowych oraz interaktywną obsługę modeli cyfrowych w czasie rzeczywistym. Oferuje zastosowanie wielu różnych materiałów i geometrii podczas prezentacji oraz możliwość przełączania alternatyw przez pojedyncze kliknięcie myszą. Obsługa procesu zatwierdzania projektu przy użyciu oprogramowania Showcase pozwala przełamać niechęć klientów lub zarządu do zatwierdzania projektów na podstawie niskiej jakości obrazów. Oprogramowanie Showcase generuje doskonałej jakości fotorealistyczne obrazy, które dokładnie odzwierciedlają rzeczywiste materiały, oświetlenie oraz środowisko. A to wszystko w rekordowo krótkim czasie.

Oprogramowanie Autodesk Showcase rozwiązuje najistotniejsze problemy związane z podejmowaniem decyzji na podstawie prototypów cyfrowych. Pozwala ono projektantom na tworzenie dokładnych i realistycznych obrazów na podstawie trójwymiarowych danych CAD, które nie tylko przedstawiają formę i funkcję, ale także tworzą kontekst środowiskowy, pozwalający lepiej określić charakter produktów. Oprogramowanie Showcase pozwala prezentować i przeglądać modele w środowisku, w którym członkowie zespołu mogą podejmować bardziej trafne decyzje, zarówno podczas bezpośrednich jak i zdalnych sesji, co ma znaczący wpływ na wydajność i ekonomikę procesu recenzowania projektów.

Bezpłatna wersja testowa programu