Autodesk Revit MEP

Aktualne terminy szkoleń

Oprogramowanie Autodesk Revit MEP to rozwiązanie do modelowania informacjio budynku dla inżynierów z branży mechanicznej, elektrycznej i hydraulicznej, wyposażone w specjalistyczne narzędzia do projektowania instalacji i wykonywania analiz. Revit MEP umożliwia dokładną wizualizację instalacji przed przystąpieniem do budowy, a tym samym ułatwia inżynierom podejmowanie trafniejszych decyzji już na wczesnym etapie procesu projektowego. Wbudowane narzędzia do przeprowadzania analiz pozwalają tworzyć bardziej zrównoważone projekty i udostępniać je przy użyciu różnorodnych aplikacji partnerskich, co pomaga zoptymalizować wydajność budynku i efektywność pracy. Wykorzystanie modelu informacji o budynku ułatwia koordynację danych, ogranicza ilość błędów i usprawnia współpracę pomiędzy zespołami inżynierów i architektów.

Modelowanie i rozmieszczanie instalacji budowlanych
Narzędzia w programie Revit MEP przeznaczone do modelowania i rozmieszczania instalacji umożliwiają łatwiejsze i dokładniejsze projektowanie instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Narzędzia do automatycznego wytyczania tras pozwalają modelować sieci kanałów, rur i przewodów lub ręcznie rozmieszczać systemy zasilania i oświetlenia. Technologia parametrycznego wprowadzania zmian w oprogramowaniu Revit MEP oznacza, że każda modyfikacja modelu instalacji jest automatycznie uwzględniana w całym projekcie. Wykorzystywanie pojedynczego, spójnego modelu budynku zapewnia skoordynowane rysunki i ogranicza ilość błędów.

Analizy wydajności budynku ułatwiające projektowanie zrównoważone
Oprogramowanie Revit MEP tworzy kompletny model informacji o budynku, przedstawiający realistyczne scenariusze projektowe, co pomaga użytkownikom wcześniej podejmować bardziej kompetentne decyzje. Wbudowane narzędzia analityczne pozwalają członkom zespołu łatwiej osiągać wyznaczone cele proekologiczne, przeprowadzać analizy energetyczne, szacować obciążenia instalacji i tworzyć raporty dotyczące obciążeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Oprogramowanie umożliwia ponadto eksport plików w formacie gbXML do programu Autodesk Ecotect Analysis i do internetowego serwisu Autodesk Green Building Studio lub do aplikacji zewnętrznych producentów, wspierających projektowanie zrównoważone i przeprowadzanie analiz.

Lepszy projekt inżynieryjny, większa wydajność budynków
Dziś projektowanie kompleksowych budynków wymaga najnowszych narzędzi, pozwalających zoptymalizować wydajność tworzenia i użytkowania budynku. Ze względu na coraz większą złożoność podejmowanych przedsięwzięć, jasna komunikacja zamierzeń i zmian projektowych pomiędzy inżynierami z branży mechanicznej, elektrycznej i hydraulicznej a zespołem projektowym jest sprawą nadrzędną. Specjalistyczne narzędzia do analizowania i optymalizowania instalacji w programie Revit MEP zapewniają członkom zespołu natychmiastową informację zwrotną, co ułatwia tworzenie wydajniejszych projektów już na wczesnym etapie pracy.

Modelowanie układów rur i kanałów
Intuicyjne narzędzia ułatwiają modyfikowanie modelu. Oprogramowanie AutoCAD MEP automatycznie aktualizuje wszystkie widoki modelu i arkusze, co pomaga zachować spójność projektu i dokumentacji. Inżynierowie mogą tworzyć systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) przy użyciu funkcji mechanicznych, a także modelować trójwymiarowe układy kanałów i rur lub modyfikować model, przeciągając elementy projektu na ekran w niemal każdym widoku. Modelować można również w widokach przekrojów i rzutów. Po wprowadzeniu zmiany w dowolnym miejscu modelu widoki i arkusze są automatycznie uaktualniane, co zapewnia dokładną i skoordynowaną dokumentację.

Obliczanie wymiarów i ciśnień w układach kanałów i rur
Oprogramowanie Revit MEP wyposażone jest w kalkulatory, pozwalające przeprowadzić wymiarowanie oraz obliczenia spadku ciśnienia, zgodnie z metodami określonymi w normach branżowych i takich specyfikacjach jak: baza danych amerykańskiego stowarzyszenia inżynierów ASHRAE (dotycząca strat w elementach osprzętu). Narzędzia do wymiarowania instalacji natychmiast aktualizują parametry projektowe elementów kanałów i rur, bez konieczności wymiany plików czy stosowania aplikacji od zewnętrznych producentów. Można projektować systemy przewodów rurowych w sposób dynamiczny, korzystając z narzędzi umożliwiających dostosowanie przekrojów kanałów i rur do wartości tarcia, prędkości przepływu lub ciśnienia statycznego.

Projektowanie systemów HVAC i instalacji elektrycznych
Plany z zaznaczonymi na kolorowo pomieszczeniami ułatwiają wizualne komunikowanie zamierzeń projektowych. Dzięki schematom kolorystycznym członkowie zespołu nie muszą już tracić czasu na odszyfrowywanie modelu ani używać kredek do kolorowania wydruków. Wszystkie poprawki i zmiany wprowadzone w kolorowych planach są automatycznie aktualizowane w całym modelu. Tworzenie schematów kolorystycznych pozwala zachować spójne oznaczenia przez cały czas trwania projektu. Trójwymiarowe modelowanie kanałów przewodowych i rur umożliwia tworzenie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC), które przy pomocy schematów kolorystycznych ukazują projektowany i rzeczywisty przepływ powietrza, rozmieszczenie urządzeń mechanicznych, itp. Można również tworzyć schematy kolorystyczne uwzględniające np. obciążenia instalacji elektrycznej lub poziom natężenia oświetlenia.

Modelowanie kanałów i korytek kablowych
Oprogramowanie Revit MEP wyposażone jest w rozbudowane narzędzia, ułatwiające modelowanie korytek i kanałów na przewody elektryczne i kable sieciowe. Możliwość wykorzystywania kombinacji rzeczywistych kanałów i korytek kablowych zapewnia lepszą koordynację i pozwala tworzyć dokładniejsze rysunki warsztatowe. Harmonogramy nowego typu umożliwiają generowanie raportów na temat całkowitej długości sieci kanałów i korytek kablowych, co ułatwia szybkie określenie ilości potrzebnych materiałów.

Automatyczne generowanie widoków dokumentacji budowlanej
Widoki planów, przekrojów, rzutów, detali i harmonogramów precyzyjnie odzwierciedlające informacje o projekcie generowane są w sposób automatyczny. Wspólna baza danych zapewnia synchronizację wszystkich widoków modelu i umożliwia konsekwentne zarządzanie zmianami, a pojedynczy model informacji o budynku pozwala wszystkim członkom zespołu projektującego instalacje mechaniczne, elektryczne i wodno-kanalizacyjne korzystać ze spójnej i skoordynowanej dokumentacji budowlanej.

Wsparcie dla AutoCAD
Oprogramowanie Revit MEP umożliwia milionom profesjonalnie przeszkolonych użytkowników aplikacji AutoCAD szybciej udostępniać i realizować projekty instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Revit MEP obsługuje wykorzystywany w aplikacji AutoCAD format plików DWG, który pozwala zapisywać i udostępniać pliki w niezawodny sposób. Technologia DWG firmy Autodesk to precyzyjny sposób przechowywania i udostępniania danych.

Optymalna współpraca i koordynacja
Oprogramowanie Revit MEP zapewnia architektom, inżynierom budowlanym oraz projektantom instalacji mechanicznych, elektrycznych i wodnokanalizacyjnych bardziej efektywną współpracę w oparciu o przepływy zadań i wymagania projektu. Funkcja wykrywania kolizji w czasie rzeczywistym pozwala ograniczyć ilość błędów, wynikających z niedostatecznej koordynacji.

Dwukierunkowe kojarzenie
Zmiana dokonana w dowolnym miejscu projektu odzwierciedlana jest w całym modelu. W programie Revit MEP wszystkie informacje projektowe przechowywane są w pojedynczej, skoordynowanej bazie danych. Korekty i poprawki wprowadzane są automatycznie w całym modelu, co znacząco zmniejsza ilość błędów.

Komponenty parametryczne
Komponenty parametryczne, nazywane inaczej rodzinami, stanowią podstawę dla wszystkich elementów projektowanych w programie Revit MEP. Tworzą one otwarty system graficzny, umożliwiający opracowywanie projektu i tworzenie form, jak również przedstawianie zamierzeń projektowych na coraz większym poziomie szczegółowości. Komponentów parametrycznych można używać przy tworzeniu zarówno prostych zespołów (np. elementy orurowania, kanały kablowe) jak i bardziej złożonych (panele elektryczne, agregaty wody lodowej, wyposażenie). Korzystanie z elementów parametrycznych nie wymaga przy tym znajomości żadnego języka programowania.

Intuicyjny interfejs użytkownika
W programie Revit MEP wprowadzono ulepszony interfejs użytkownika. Pozwala on na szybkie znalezienie ulubionych narzędzi i poleceń oraz efektywniejsze lokalizowanie rzadziej używanych i odkrywanie nowych funkcji.

Bezpłatna wersja testowa programu