AutoCAD Mechanical

Aktualne terminy szkoleń

AutoCAD Mechanical to oprogramowanie do projektowania i kreślenia elementów mechanicznych.

Struktura mechaniczna 2D zapewnia intuicyjną i precyzyjną pracę w środowisku projektowym, w którym linie, łuki i okręgi łączą się w części, zespoły i podzespoły. Miejscem centralnym struktury mechanicznej jest przeglądarka komponentów pozwalająca na organizację danych 2D i wyświetlenie ich w postaci struktury projektu z rozróżnieniem części i zespołów oraz ich poszczególnych elementów geometrycznych. Menu podręczne ułatwia wprowadzanie, tworzenie, łączenie, sortowanie oraz usuwanie pozycji z przeglądarki, a także edytowanie ich właściwości. Za pomocą AutoCAD Mechanical projektant jest w stanie sprawniej zrealizować swoje zamierzenia. Po zakończeniu projektu, program oferuje elastyczną strukturę ułatwiającą współdzielenie i ponowne wykorzystywanie danych. Rozszerzone możliwości w zakresie odnośników zewnętrznych umożliwiają wykorzystywanie części i zespołów pochodzących z realizowanych lub istniejących projektów, zapewniając odpowiednią synchronizację rysunków.

 

Bezpłatna wersja testowa programu