AutoCAD Electrical

Aktualne terminy szkoleń

Wiele przedsiębiorstw projektując maszyny lub produkty ruchome musi również opracować do nich odpowiednie sterowanie elektryczne. Do niedawna projektanci sterowania elektrycznego polegali na aplikacjach ogólnych, takich jak AutoCAD lub AutoCAD LT, które stwarzają wiele problemów związanych z ręcznym projektowaniem układów schematów elektrycznych, powstawaniem błędów projektowych i utrudnionym współużytkowaniem informacji projektowych. Taka kombinacja nie sprzyja oszczędzaniu czasu i funduszy, dlatego powstał AutoCAD Electrical.

AutoCAD Electrical to oprogramowanie umożliwiające szybkie tworzenie projektów elektrycznych systemów sterowania zgodnych z branżowymi standardami. Pozwala znacznie zwiększyć wydajność projektanta, dzięki narzędziom przeznaczonym do projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia szybkie rysowanie, dodawanie i przycinanie przewodów na schemacie, kopiowanie elementów i wykorzystywanie gotowych układów do tworzenia nowych schematów elektrycznych. AutoCAD Electrical pozwala także na tworzenie rysunków paneli sterujących z wbudowanymi elementami logicznymi oraz upraszcza pracę związaną z projektowaniem przyłączy. Dzięki niemu, możesz oszczędzić czas i zwiększyć dokładność podczas pracy z rysunkami układów PLC, a także łatwo udostępniać dane projektowe członkom grupy roboczej.

Bezpłatna wersja testowa programu