AutoCAD Civil 3D

Aktualne terminy szkoleń

AutoCAD Civil 3D to kompletny system, który wspomaga prace na każdym etapie, rozpoczynając od projektu, poprzez analizę a na dokumentacji budowlanej skończywszy. Dzięki narzędziom do analizy powierzchni, obliczeń geodezyjnych, funkcjami projektowania 3D elementów infrastruktury program dedykowany jest dla projektantów z działów: drogownictwo, urbanistyka, inżynieria środowiska, melioracja i geodezja. AutoCAD Civil 3D umożliwia projektowanie koncepcyjne, co w połączeniu z funkcjami analitycznymi i wizualizacyjnymi pozwoli stworzyć pełen obraz projektowanego obiektu, oraz ocenić jego oddziaływanie na środowisko.

Główna cechą AutoCAD Civil 3D jest zastosowanie dynamicznego modelu, który zdecydowanie skraca czas, jaki zajmuje wprowadzenie zmian w projekcie oraz daje możliwość opracowania wielu scenariuszy. Zaskocz swojego klienta dokładną oceną większej ilości alternatywnych opracowań, wykonanych znacznie szybciej, zaoferuj mu lepszy projekt, a wypadniesz dużo korzystniej na tle konkurencji. AutoCAD Civil 3D jest oparty na AutoCADzie, zawiera również wszystkie funkcje AutoCAD Map 3D dlatego jest to potężne narzędzie do projektowania infrastruktury.

 

Zastosowanie w drogownictwie

Model AutoCAD Civil 3D może być wykorzystywany przez inżynierów, w celu usprawnienia procesów na wszystkich etapach projektowania dróg. W trakcie prac koncepcyjnych, narzędzia służące do analizy mogą zostać wykorzystane do szybszej identyfikacji problemów oraz do identyfikacji ich prawdopodobnego wpływu na rożne scenariusze. W końcowym projekcie, dane projektu, w tym pionowe i poziome dane geometryczne, systemy drenażu, instalacje, współwłasność drogi, zostają połączone ze sobą oraz z dokumentacją, umożliwiając szybszą synchronizację wprowadzanych w ostatniej chwili zmian, z dokumentacją wykonawczą budowy drogi.

Dzięki obiektom dynamicznym zmiana jednego elementu wywoła automatyczne zmiany innych, a cały projekt zostanie zaktualizowany. Pozwala to uniknąć czasochłonnych zmian i poprawek. Rozbudowane funkcje wizualizacji i symulacji pomagają przewidzieć wygląd drogi oraz jej adaptacje w środowisku. Ostateczny model projektowy może zostać bezpośrednio wykorzystany w trakcie budowy, dostarczając wykonawcom trójwymiarowe modele, które zostaną wykorzystane do automatycznego sterowania maszynami.

 

Zastosowanie w zagospodarowaniu przestrzennym

Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D dostarcza narzędzi, które mogą być wykorzystywane przez urbanistów, zajmujących się planowaniem zagospodarowania przestrzennego, do przedstawienia ich klientom bardziej opłacalnych i bardziej proekologicznych alternatyw. Specjaliści ds. projektów lądowych mogą ulepszać swoje projekty, dzięki narzędziom, które pomagają im kontrolować kwestie zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę ograniczenia środowiskowe, estetyczne i koszty budowy. Praca z inteligentnymi danymi w fazie projektów koncepcyjnych pomaga oszczędzić dni pracy, których wymagałyby konwencjonalne mapy papierowe. Metody wizualizacji i symulacji pozwalają na trójwymiarowe planowanie, które daje głębsze zrozumienie obszaru. Narzędzia projektowania koncepcyjnego umożliwiają inżynierom przeprowadzenie analizy rożnych koncepcji projektowych, wykorzystując inteligentne dane, których opracowanie na podstawie map zajęłoby kiedyś klika dni. Teraz, zadanie to zajmuje minuty. Planowanie zagospodarowania przestrzennego, które było niegdyś wykonywane w dwóch wymiarach, może teraz być realizowane szybciej, w sposób bardziej efektywny, umożliwiając rzeczywiste poznanie i zrozumienie lokalizacji, opierając się na analizie trójwymiarowej. Inżynier może zrównoważyć zakres zagospodarowania, wykorzystując ograniczenia środowiskowe, dotyczące zarządzania wodami burzowymi, dotyczące problemów estetyki oraz kosztów budowy. Kiedy zostanie już wybrany ostateczny projekt, przygotowanie dokumentacji budowlanej w oparciu o model BIM staje się bardzo proste.

 

Przeznaczenie dla inżynierii środowiska

Specjaliści, zajmujący się inżynierią środowiska, mogą wykorzystywać rozbudowany system modelowania informacji budowlanych BIM na wszystkich etapach ich projektów. Inżynierowie środowiskowi mogą tworzyć cyfrowe mapy i analizy dużych obszarów, wykorzystując duże ilości danych geoprzestrzennych GIS. Istnieje możliwość importowania topografii i z szeregu różnych źródeł, w celu zbudowania modeli powierzchni terenu, celem przeprowadzenia analizy działów wodnych, itp. Projekty środowiskowe mogą wykorzystywać narzędzia do profilowania terenu i modelowania korytarzy, do tworzenia kanałów, strumieni, stawów, grobli oraz tam. Opracowany model może być następnie dynamicznie opisywany, na potrzeby dokumentacji budowlanej. Realistyczne wizualizacje pomagają w przekazywaniu intencji projektu klientom, agencjom rządowym oraz opinii publicznej.

Bezpłatna wersja testowa programu